Därför är god ventilation en framgångsfaktor på universitetet i Uppsala

Ventilation är otroligt viktigt på en plats som universitetet i Uppsala. Dålig luftkvalitet kan leda till att studenterna hoppar av och forskning går om intet.

Att studera vid universitetet i Uppsala är inte det lättaste en person kan ta sig för. Universitetsstudier kräver en hel del av den som utför dem – inte minst god koncentrationsförmåga och tankekraft. Rätt kost och motion påverkar studenternas förmågor på många plan, men nästan ännu viktigare är luftkvaliteten i rummet där de pluggar.

Du som ansvarar för ventilationssystemen på universitetet i Uppsala bör med andra ord vara mycket noggrann med att utföra alla besiktningar och kontroller i rätt tid. Om universitetet ännu inte har ett serviceavtal med en bra ventilationsfirma bör ni självklart teckna ett sådant omgående. Viktig forskning kan gå i stöpet om inte doktoranderna andas frisk luft!

Ventilation – måste besiktigas och servas för att fungera

Det finns självklart fler än ett ventilationsföretag i Uppsala. Vilken entreprenör universitetet väljer sker genom en offentlig upphandling. Det är dock viktigt att du som ansvarar för ventilation och drift på universitetet ser till att allt fungerar som det ska, även om en ny upphandling dröjer.

Att sitta och plugga i en lokal där luftkvaliteten är dålig kan vara riktigt plågsam. Till och med så plågsamt att studenter väljer att hoppa av sina utbildningar, eftersom de tror att deras tröga tankar beror på bristande begåvning. Synd, eftersom det lika gärna kan handla om att ventilation inte blivit servad och besiktigad och därför slutat fungera ordentligt.

Rörmokare med erfarenhet i Hägersten

Som husägare i Hägersten är det viktigt att man kan välja en erfaren och duktig rörmokare till alla uppdrag man kan ha inom området vatten och avlopp.

Det är sällan en billig affär att vara husägare i Hägersten. Därför är det många som väljer att försöka sig på att göra så mycket man kan själv. Och det kan vara ett bra sätt att kunna sänka sina kostnader. Men det finns åtgärder som man helst ska anlita någon för att utföra. Sådant som annars kan gå mycket fel, och som kan kosta ännu mer i slutändan vid en korrigering.

Så är det när det kommer till vatten och avlopp. Det är två mycket viktiga funktioner som man bör anlita en rörmokare till. En yrkesperson som har all kunskap och erfarenhet som krävs för att skapa avloppssystem och vattenledningar som fungerar och är säkra på alla sätt och vis.

Välja rätt rörmokare i Hägersten

Om det är läge att kontakta rörmokare i Hägersten så kan det vara enklare än man tror. Genom att göra en enkel sökning på internet så kan man snabbt läsa sig fram till någon som kan passa. Helst någon som har sitt företag i närheten av där man bor, eftersom det brukar bli billigare i slutändan.

Har man däremot lite mer tid på sig så kan man fråga runt bland grannar, släkt och vänner. På det sättet kan man hitta någon som de har använt sig av, och som de tycker är duktig på sitt arbete.

Dränering en viktig del av husbygge i Stockholm

Har inte dränering gjorts när huset byggs kan det leda till fuktskador. Det är en fördel att ta hjälp av ett proffs i Stockholm för att inte riskera problem.

Krister hade haft tät kontakt med firman som skulle bygga hans och Annas gemensamma hus i Stockholm. De hade varit tillmötesgående när han ställt frågor. Han var nämligen lite av ett kontrollfreak och vill veta allt som skulle hända. Annars skulle han ligga sömnlös och oroa sig tills magen kraschade fullständigt.

Det hade hänt förr och han var glad att byggfirman hade sådant tålamod. Vad han inte visste var att frun Anna hade varit förutseende och varnat dem för makens nyfikenhet. Nu var de igång och hade börjat gräva för grunden. Krister var på plats men hade fått förmaningar av Anna att hålla sig på sin kant.

Mycket informativt om dränering

Betonggrunden lades och diken grävdes ut runt huset och då kunde inte Krister hålla sig utan gick för att fråga vad som stod på. Kunde det ha blivit något fel? Givetvis hade det inte det då byggarna var proffs. Chefen på bygget tog sig tid att förklara att de gjorde en dränering vilket behövdes på alla hus i Stockholm.

Ledningar skulle läggas ner och lager av sand ligga rätt för att vatten skulle ledas från husgrunden. På så vis minskade risken betydligt för att det skulle bli fuktskador. Något som i sin tur hindrade att de fick mögel i huset. Tacksam för informationen och vissheten om att han verkligen hade hyrt in de bästa kunde han sätta sig i bilen och åka hem.

Här kan du läsa mer om dränering: stockholmdränering.se

Brunnsborrning Stockholm – tips och råd

Dags att borra efter en vattenbrunn i Stockholm? Långt ifrån alla hushåll ha r möjligheten att ansluta sig till det kommunala vattennätet – och i en så pass expansiv stad som Stockholm så kan man även se att många i framtiden kommer att ställas inför detta faktum. Hur göra? Att vatten är livsviktigt är en underdrift, men det finns möjligheter även utanför det kommunala systemet. Det går att genomföra en brunnsborrning i Stockholm och genom detta förse hemmet – eller sommarstugan – med färskt och fräscht vatten.

Det handlar dock om en resa fram till dess att vattnet i fråga börjar porla genom kranarna. En resa som kan vara skakig och där vi, genom att rada upp några tips och råd, förhoppningsvis kan göra den lite enklare.

  • Undersök möjligheterna för brunnsborrning i Stockholm. Hur ser det ut på tomten, kan man borra eller är det bättre att gräva? En brunnsborrning i Stockholm får A) aldrig ske på måfå och B) aldrig ske utan att de geologiska förutsättningarna undersökts. Kontakta ett företag inom brunnsborrning för detta och se över var en eventuell borrning skulle kunna ske.
  • Välj rätt företag! Det finns många företag inom brunnsborrning i Stockholm – vilket gör valet ganska svårt. Här måste du vara noggrann innan du skriver ett avtal. Kolla alltid att det finns certifikat, kolla upp hur länge företaget funnits och se till att det finns många referenser att ringa. Kolla även med exempelvis Skatteverket, Kronofogden och ARN om det finns några oegentligheter där.
  • Garanti på jobbet. Du ska ha en vattenbrunn för en lång, lång tid framöver – du vill inte ha en som är torrlagd redan efter något år. Se till att anlita ett företag inom brunnsborrning i Stockholm som ger dig garanti på jobbet.
  • Testa vattnet. Efter en brunnsborrning så tar det ungefär två veckor innan vattnet börjar rinna i kranarna. Se till att skicka vattnet på ett prov innan du börjar använda det.

Ta hjälp med brunnsborrning utav detta företag: www.brunnsborrningstockholm.com

Relining i Göteborg – inspektera rörledningar

Rörledningar, i hus som byggts vid mitten av 1900-talet, kan ha skadats med risk för läckage. Låt en firma som kan relining i Göteborg inspektera rören.

Du är ordförande i en bostadsrättsförening i Göteborg. I föreningen finns fastigheter som byggts under första hälften av 1900-talet. Du inser att avloppsledningarna i husen inte har ett evigt liv om de inte förnyas eller repareras. Problemet är att vare sig du eller styrelsen vet hur ledningarnas verkliga status ser ut.

Du befarar att ni måste göra stambyte i husen. Men en sådan renovering kostar mycket pengar och skapar olägenheter för de boende. Du hoppas att ledningarna ska kunna renoveras på ett enklare sätt. Du föreslår din styrelse att ni ska låta inspektera ledningarna i husen och tar kontakt med en firma som har lång erfarenhet från rörmokeri, stambyte och relining.

Relining i Göteborg – gamla rör blir som nya

För att kunna inspektera rören spolas avloppen med högtryck. Därefter inspekteras rören med kamera. Du och styrelsen får en dokumentation som visar vilka skador som finns i ledningarna och var de finns. Några rör måste bytas ut, men ett fullständigt stambyte behöver inte göras.

Firman som kan relining i Göteborg får i uppdrag att reparera och renovera skadade ledningar. Med relining går det att göra utan att de boende behöver flytta ut ur sina lägenheter. Relining utförs genom att spruta in polyesterplast i de befintliga rören. Plasten härdar och på det sättet fylls hål och sprickor i de gamla rören igen.

Du kan läsa mer om relining här: relininggöteborg.se

Värmepumpar är miljövänliga och passar klimatet i Stockholm

Värmepumpar räknas som en grön energikälla och passar särskilt bra i Stockholm. Detta då de värmer effektivt och till en låg kostnad. Här kommer några tips.

Med en ny och effektiv värmepump kan man kapa sina energikostnader rejält, särskilt om man byter från direktverkande el. Då kan besparingen bli så stor som 70 procent, ibland mer. Men det går även att spara pengar genom att byta från fjärrvärme till exempelvis bergvärme. Detta trots att en bergvärmepump drivs med el.

Monterar man också solceller på taket och själv producerar den el som värmepumpen behöver kommer man ner ytterligare i kostnad. Men viktigt är förstås att man inte slösar med energi. Därför ska man också se till att fastigheten inte läcker värme i onödan. Att renovera och byta ut dåliga fönster och dörrar är därför viktigt. Likaså att tilläggsisolera om det behövs.

Installationskostnaden kan skilja mellan olika värmepumpar

Vill man installera en värmepump i Stockholm finns det flera företag man kan ta hjälp av. Gäller det en nyinstallation kan det vara bra att välja ett företag som arbetar med alla typer av värmepumpar. Då tar det fram olika förslag baserat på hushållets behov och fastighetens storlek. De tittar också på de tomten och undersöker marken runt huset.

Hur mycket en värmepump kostar beror mycket på vilken effekt den måste ha. Det är därför det är så viktigt att också täta huset och energispara. Men också installationskostnaden påverkar priset. Väljer man en bergvärmepump måste man dessutom borra en energibrunn. Men oavsett vilken värmepump man väljer har man alltid igen pengarna.

Rörmokare Stockholm – är en relining möjlig?

Misstänker du som villaägare att stammarna i ditt hus inte håller det skick de borde göra? Stammarna är speciella sett till att man som privatperson inte kan underhålla eller kontrollera dem på samma sätt som vad gäller andra områden i hemmet.

Detta gör att man också lätt glömmer bort stammarna och att man i och med detta också riskerar att drabbas av stora problem om de väl går sönder. Problem – och höga kostnader.

En vattenskada är långt ifrån enkel eller gratis att korrigera. Genom att anlita en rörmokare i Stockholm så får du snabba svar på frågan om stammarnas skick – och du ges även alternativ för att korrigera dessa om problem skulle finnas. Oavsett vilket så blir en rörmokare i Stockholm en viktig del av underhållet – och således också ett nummer för dig att spara.

Fördelar med en relining

Om det skulle visa sig att dina stammar inte håller ett skick som är acceptabelt så kommer du att presenteras lösningar på problemet. Idag behöver dåliga stammar inte vara synonymt med ett stambyte. Numera kan många rörmokare i Stockholm erbjuda en relining och om det alternativet finns så är det också värt att överväga.

En relining innebär att man från insidan av stammarna reparerar dem och – i stort sett – ersätter dem med nya. En rörmokare i Stockholm sprutar in plast som stelnar och då detta sker så bildas nya rör inuti de gamla. Genom en relining så slipper man riva ut hela badrummet och med detta slipper man också de besvär som ett stambyte för med sig i övrigt. Utöver detta så är en relining även avsevärt mycket billigare än ett stambyte och det går snabbare att utföra.

Man ska veta att det handlar om ett projekt som är relativt nytt och att det har ungefär 25-30 år på nacken. Men, de projekt med relining som utfördes då är fortfarande fungerande och det ger också en tydlig hint om hållbarheten. Någon gång kommer ett stambyte att behöva genomföras, men en relining är ett riktigt bra komplement under tiden.

Bättre priser i Huddinge

Det som skiljer Stockholm mot andra städer gällande priser för renoveringar är att de generellt sätt är lägre i huvudstaden. Det här beror ofta på att det finns en så pass stor konkurrens i Stockholm mellan olika hantverkare att de erbjuder lägre priser i jakt på fler kunder. En naturlig utveckling som även sker inom andra branscher och områden. Ser man exempelvis till elektronikbranschen så kan man där se hur prispressandet mellan de stora drakarna – El-giganten, Siba och Media Markt – gjort att de lever på marginalen; en marginal som gjort att exempelvis On-Off och Expert fått bita i det sura äpplet och ansöka om konkurs.

Konkurrens ger således bättre priser och om vi ser till hur man i Stockholm kan använda sig av denna så kan vi säga att det handlar om en person i Huddinge som ska genomföra en köksrenovering. För att kunna göra denna så behöver han hjälp av en rörmokare för avloppet, han behöver hjälp av en elektriker för dragning av el och han behöver hjälp av snickare för att sätta upp skåp och hyllor. Det ha gör här är att inte bara vända sig till den rörmokare, den elektriker och den snickare som erbjuder sina tjänster i Huddinge – nej, han vänder sig till de som finns utspridda i hela Stockholm.

Det vill säga – mannen i Huddinge kontaktar här flertalet olika företag, tar in offerter och kan på så sätt ställa dessa mot varandra till dess att det bästa priset utkristalliseras. Det som mannen gör här är att utnyttja den uppkomna konkurrensen för att få sin köksrenovering utförd till ett så bra pris som möjligt. På samma sätt som du gör om ska köpa en tv och innan köpet jämför hur priserna ser ut hos ovan nämnda elektronikföretag gör man alltså i Stockholm då det handlar om kostnaden för en renovering.

Finns det då inga faror i detta och kan man verkligen lita på att även den billigaste av rörmokare i Huddinge kan lämna efter sig ett högkvalitativt jobb? Nej, tyvärr så är det inte riktigt så enkelt.

Hitta rätt rörmokare

Naturligtvis är det så att alla yrkesmän inte håller samma klass och det är det som gör det farligt om man ständigt jagar det lägsta priset. Att anlita en billig rörmokare kan nämligen komma att stå en person väldigt dyrt i slutändan och detta i form av att tvingas betala för kostsamma vattenskador.

Det enda som man kan göra för att undvika ett sådant otäckt scenario är att man på förhand kollar upp de företag som man tagit in offerter från. Det vill säga, man ber dessa om nummer till tidigare kunder, man ringer dessa och därefter kan man se om företaget i fråga är pålitligt eller inte.

Har en rörmokare i exempelvis Huddinge goda referenser från nöjda kunder – ja, då kan man med gott samvete anlita denne. Saknar han däremot referenser så bör man också avstå och ta det som en tydligt indikation på vilken sorts kvalitet hans arbete håller. Billigt pris får aldrig gå ut över kvalitet, så enkelt är det.

Från ofräscht till fräscht – badrumsrenovering i Stockholm

Badrumsrenovering i Stockholm behöver inte vara så omfattande. Men oavsett hur mycket du ska fixa – konsultera en hantverkare som är våtrumscertifierad.

Att leva med ett ofräscht badrum är inte så kul. Som tur är går det lätt att fixa till. En badrumsrenovering behöver nämligen inte vara så himla omfattande. Det är inte säkert att du behöver riva upp varenda kakelplatta. Ibland kommer du långt med att bara byta badkar.

Porslinet i badrummet gör nämligen en stor del av badrummets helhetsintryck. Kanske ännu mer än vad till exempel kaklet gör. Med ett snyggt och fräscht badrumsporslin kan till och med en plastmatta funka fint i några år till. Men att byta ut handfat, toalett och badkar är inget du ska göra själv.

Badrumsrenovering bör oftast utföras av proffs

Rådgör med en firma som brukar utföra badrumsrenovering i ditt område. De kommer kunna tala om för dig vilka saker du kan fixa på egen hand, och vad du behöver leja in proffs till. Badrummet är ett våtutrymme, och det är inte säkert att du ens får byta toalett eller dylikt utan att en riktig rörmokare är inblandad.

Och om du faktiskt ska byta ut kakel eller andra ytskikt i badrummet, är du verkligen tvungen att ringa in en våtrumscertifierad hantverkare. Annars kan du råka ut för tråkiga fuktskador, som dessutom inte ens kommer täckas av försäkringen. Och då blir ditt badrum en riktig mardröm, även om det såg drömmigt ut precis när du renoverat klart.

Rörmokare Stockholm – dags för ett stambyte?

Stambyte. Finns det något ord som väcker så många känslor som det? Med all rätt också. Tvingas man som BRF att genomföra ett stambyte så handlar det om ett projekt som tar tid, som kostar pengar och som även påverkar de boendes livssituation.

Det handlar emellertid om något som är att anse som ett nödvändigt ont. Ett stambyte sker av ett syfte som ligger i att de rör och ledningar som löper på insidan av huskroppen inte längre håller måttet. Alternativet är att man kan råka ut för allvarliga vattenskador och det är givetvis något som måste undvikas. Med rätt rörmokare i Stockholm så kan det dessutom handla om ett projekt som går snabbare än vad man tänkt sig.

Man ska även veta att att ett stambyte i slutändan också för någonting gott med sig. I och med att en rörmokare i Stockholm måste gå via badrumsväggen så kommer detta att innebära att man får ett nytt badrum då stambytet är klart. En klen tröst, men likväl – en tröst.

Måste ett stambyte ske? En rörmokare i Stockholm kan visa alternativ

När man säger att ett stambyte måste ske så handlar det om en sanning med viss modifikation. Förr eller senare så måste man byta stammarna och låta en rörmokare i Stockholm ta ett krafttag om projektet. Men, det kan även finnas andra alternativ. En rörmokare i Stockholm kan idag exempelvis erbjuda en relining och detta innebär att man sprutar in expanderade plast i de befintliga stammarna. Denna härdar och i och med detta så har man nya rör och ledningar – men dessa sitter inuti de gamla.

Hållbarheten för en relining har visat sig vara förvånansvärt god – man kan räkna med minst 20 år – och då projektet både är billigare och smidigare än ett stambyte så kan de i många fall rekommenderas. Om det finns möjligheter – en undersökning av en rörmokare i Stockholm måste ske innan – så är en relining definitivt ett alternativ att undersöka lite närmare.