Frågor och svar om badrumsrenovering

Vad kostar en badrumsrenovering?

Man brukar räkna på mellan 1.500-5.000 kronor per kvadratmeter när det kommer till badrumsrenovering. Priset beror på vilken nivå på kvaliteten du väljer när det kommer till byggmaterial. Det finns ju exklusiva kakel och klinker som du kan använda. Väljer du ett material i standardnivå kan du räkna med cirka 2.000 kronor per kvadratmeter. Har du ett 20 kvadratmeter stort badrum blir det alltså 2.000 x 20 = 40.000 kronor och då har vi ännu inte räknat med arbetskostnaden. Även här beror priset på arbetskostnaden vilket företag du väljer som ska genomföra badrumsinredningen. I storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö är priset för arbetskostnaden högre än på andra ställen i Sverige. Vi räknar med att priset blir mellan 1.500-2.500 kronor per kvadratmeter. Och detta är efter att hantverkaren har dragit av ROT-avdraget som är ett statligt bidrag för att vi ska kunna renovera våra hus billigare. Får du arbetskostnaden till 1.500 kronor för 20 kvadratmeter blir det 1.500 x 20 = 30.000. Tillsammans med materialkostnaderna blir det 40.000 + 30.000 = 70.000 kronor för en badrumsrenovering av ett badrum som är 20 kvadratmeter stort. Du har du helt nya material från golv till tak. Inte illa, eller hur?

Vad ska man titta på när man anlitar en hantverkare?

Bland det viktigaste när man anlitar en hantverkare är att det är någon som kan bygga våtutrymmen. Som bekant används mycket vatten i badrum. Då gäller det att en VVS-montör har lagt badrumsgolvet på så sätt att vattnet rinner ner i golvbrunnen och inte tvärtom. Det gäller att samma hantverkare har byggt väggarna i duschen och badkaret så att inte väggen blir våt och får förödande fuktskador. I så fall måste allting rivas upp och göras om. Och det vill man inte. Dessutom; vem ska betala för det? Hantverkaren? Därför bör du anlita någon som:

  1. Har rätt behörighet och har rätt utbildning och vet hur man gör.
  2. Välj någon som har egen försäkring och har sitt arbete försäkrat. Som i fallet med en hantverkare som inte vet hur man bygger våtutrymmen, då gäller det att det finns en försäkring som löses ut om någon gör bort sig och bygger fel.
  3. Välj en hantverkare som får göra ROT-avdrag. Det är viktigt att välja en pålitlig hantverkare som betalar in alla skatter som de ska. Bara då kan du dra av för arbetskostnaden i ROT-avdraget.
  4. Var hittar man en certifierad och kompetent renoveringsfirma till sin badrumsrenovering i Stockholm?
  5. Börja med att googla badrumsrenovering Stockholm om det är där du bor, vill säga. Annars skriver du in din ort i sökfältet.
  6. Be om offert och referenser. Du ska aldrig ta in någon som du känner dig osäker på till vilket pris de tänker renovera hemma hos dig. Har du en offert och avtal, då kan de plötsligt inte kräva någon annan summa än den som ni har kommit överens om.
  7. I avtalet ska det klart och tydligt stå hur länge det kan ta (det kan skilja en eller två dagar, men inte en eller två månader, eller år).

Så kan du göra om du är missnöjd med din VVS-montör

Konsumenträtten är relativt starka i Sverige. Statsvetare och förståsigpåare, pratar om Sverige som ett ”starkt” samhälle. Det har inte med militär styrka att göra, eller att staten är diktatorisk eller dylkt, däremot menas att medborgarna i ett ”starkt” samhälle känner till och ofta utnyttjar den medborgerliga rätt som de har. Dessutom innebär det också att många – till och med de flesta – är engagerade i ideella eller i fackliga organisationer. Att det finns många ideella och fackliga organisationer skapar ”starka” medborgare, det skapar engagemang och krav på arbetsgivare och myndigheter som stärker medborgarnas rättigheter. Det skapar starka individer som inte är rädda för att beslut fattas över deras huvuden eller att de skulle sakna möjlighet att påverka sin framtid och sin situation. På så sätt finns det även som konsument en hel del rättigheter som du kan utöva ifall du känner dig missnöjd med din badrumsrenovering.

1. Ta kontakt och klaga direkt hos företaget

Det först man ska göra är att direkt och så fort som möjligt ta kontakt med det företag som har renoverat och påpeka vad som är fel direkt till dem. Säg vad det är som du är missnöjd med! Ni kanske har skrivit in i ert avtal hur renoveringen ska gå till eller vilka materialval, och omfattning på renoveringen? Här kan företaget komma ut och rätta till felet så att du blir nöjd. Det är det vanligaste. Om de inte gör det finns det möjlighet för dig att kunna dra av på fakturan. Är det så att du har fått ett löfte om att kunna göra det, måste du dokumentera det, skriftligen, helst, så att ni undanröjer alla risker för missförstånd. Om inte det fungerar, och företaget inte svarar som du önskar, eller kommer ut och rättar till det som du är missnöjd med, eller drar av på fakturan kan du gå vidare till nästa instans..

2. Ta kontakt med en konsumentorganisation eller ombudsman i din kommun

Ta kontakt ,med konsumentombudsmannen i din kommun, eller någon sådan på statlig nivå. Ofta kan de ringa och utöva påtryckningar eller råda dig till vad du kan och bör göra om du är missnöjd. Om det fortfarande inte hjälper kan du gå till nästa instans.

3. Ta kontakt med advokat som driver ditt fall i domstol

Du kan ta kontakt med en advokat som driver ditt fall i en civil domstol. Här gäller det att du har dokumenterat allt viktigt, all kommunikation, alla bestämmelser alla saker som ni kommit överens om och föra fram det som bevis. I detta skede kan du gott och väl ta kontakt med ett mediebolag och berätta på vilket sätt du är missnöjd, Plus är ett program på Sveriges television som tar upp horribla renoveringar som är undermåliga till exempel. Det brukar tya skruv så företaget exponeras mot allmänheten och företagen vill inte få dålig publicitet.

Eller så kan man anlita en bra och vettig VVS-företag som sätter sin ära och plikt i att göra ett bra arbete. Bor man i Stockholmtrakten finns det minst 1.500 rörmokare att välja mellan. Det kan vara svårt att sålla agnarna från vetet, så hur hittar man en pålitlig rörmokare i, till exempel Nynäshamn. Känner man ingen på rak arm, kan man googla rörmokare Nynäshamn och efter det välja någon av dem som man får upp i Google. Vill du läsa om en som både har rätta certifikat, goda referenser och vettiga offerter, läs mer på: http://www.rörmokarenynäshamn.nu.

Så fungerar OVK – obligatorisk ventilationskontroll

Ända sedan 1991, då dåvarande regeringen beslöt att särskilda certifierade besiktningsmän skulle kontrollera så att ventilationen fungerar precis om det är tänkt, har det kommit till folks hem gubbar (tjänstemän) som har tittat på ventiler och fläktar med papper och pennor i hösta hugg. De har som uppgift att för kommunens räkning kontrollera att ventilerna för förskolor, skolor, sjukhus och likande sådana byggnader har en tillräckligt bra ventilering. Det är nämligen viktigt att de små skoleleverna får i sig tillräckligt med syre inomhus. Om inte blir det svårt för dem att koncentrera sig och fokusera på det som händer och sker i skolan. Det ska ske vart tredje år, oavsett vad dagisen, skolorna och andra byggnader där människor vistas hela dagarna. Även flerfamiljshus, kontor, personalrum och industrier ska kontrolleras vart tredje år om de har fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda och fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda med värmeåtervinning.

Detta syftar har kontrollerna av ventilerna

Då kontrollerar gubbarna att inga förorening sprids i byggnaden via ventilerna och att för dem som vill förstå hur ventilerna fungerar ska det finnas instruktioner som är lättillgängliga. Och att ventilerna fungerar som de är tänkta att göra. När de har gjort kontrollen ska intyget sättas upp på väl synlig plats i byggnaden. Sedan ska de eventuell fel som har upptäckts åtgärdas genast eller så fort som möjligt. Det är fastighetsägarens ansvar. Medan det är kommunens ansvar att se till att kontrollerna genomförs. OM inte felen och bristerna åtgärdas kommer tjänstemännen tillbaka och genomför kontroller på nytt, händer inget då tvingar kommunen fastighetsägaren att åtgärda felet eller bristen.

stat och kommuner anlitar privata företag

När det kommer till att utföra dessa kontroller kan kommunerna anlita privata företag. När det kommer till alla sådana val av företag som ska utföra den verksamhet som staten, kommuner och landsting ska utföra, regleras det via lagen om offentliga upphandlingar, vilket innebär att de är tvungna att alltid utannonsera vad för slags arbete som avses, tid för uppdraget och omfattning. Efter det ska alla företag som berörs av den typen av tjänster kunna söka uppdraget och tävla med varandra om att få det attraktiva uppdraget. Principen brukar vara den att man väljer den som är billigast, eftersom det handlar om skattebetalarnas pengar. Men billigast är sällan bäst. Vissa företag tänker på det märkliga omkullkastande logiken att om företaget tar så lite betalt får även uppdragsgivaren ungefär ”det de betalar för”, vilket innebär att de knappt får tjänsten utförd, vilket ju är nonsens. Det är ju inte därför ett företag vinner upphandlingen; för att knappt utföra den, utan för att utföra den på bästa sätt. Därför är det bättre att välja den som i stället ger mest för pengarna. Läs mer här om ett företag som utför OVK besiktningar i Stockholm.

Viktigt när man väljer VVS-montör till sitt bygge

När det kommer till reparationer som har med våtutrymme att göra är det viktigt att välja en hantverkare som är väl införstådd med rådande branschregler och hur man följer de normer som branschen själv har satt upp. En del kan frestas av att anlita den billigaste tänkbara hantverkaren, men det avråder vi från. Det är inte billigt i längden att anlita en hantverkare som du inte vet om följer branschens egna regler för hur våtutrymmen ska byggas och hanteras. Därför tar vi upp några av de viktigaste kriterier som du bör tänka på när du väljer någon som antingen drar nya rör, eller som ska reparera skadade rör i badrummet.

1. Anlita ett certifierat företag

Du kan enkelt välja ett företag som är certifierade inom branschens alla regler. Det innebär att de har genomgått svensk utbildning som rörmokare och har arbetat som lärling inom området. Det kan vara allt från vattenförsörjning, avlopp, tryckluft, gaser.

2. Välj en kreditvärdig hantverkare

Det är viktigt att välja en hantverkare som inte är konkursmässig. För dig som kund är det inte roligt att anlita någon som finns idag men som är borta i morgon. Då kan det innebära mer jobb för dig att börja om från början och leta efter en hantverkare som kan fortsätta det som den förra hantverkaren påbörjade men som inte är färdig. Då kan det vara bäst att anlita någon som du säkert vet finns kvar och kan slutföra arbetet.

3. Anlita någon med lång erfarenhet

Alla rör och lösningar för rördragningar är olika. Då kan det vara bäst att anlita någon som är erfaren och inte blir ställd om saker och ting är annorlunda än hur den personen brukar arbeta.

4. få garantier och service på produkterna

Få du garanti på de rör som hantverkaren drar åt dig, vet du att det är någon som du kan lita på. Får du garanti på arbetet innebär det att han eller hon tar ett ansvar för att rören fungerar som de ska. Skulle någon hända rören under garantitiden kommer du att få all tänkbar service.

5. Anlita någon som tar ett helhetsansvar

Att få en hantverkare som tar ett helhetsansvar är bra för dig som kund. I synnerhet om det handlar om ett arbete som innebär en renovering för hela badrummet, exempelvis. Får du en hantverkare som tar ett totalansvar, får du någon som gör arbetet och du behöver inte tänka på det, utan kan luta dig tillbaka och invänta slutresultatet. I annat fall behöver du tänka ut när nästa hantverkare ska komma och hålla i ett tidsschema och se till att de kommer i tid.

Se om din husgrund!

Är det länge sedan som du dränerade runt din villa? Är du villaägare vet du säkert om att du bör dränera kring huset med jämna mellanrum? Om inte, så vet du det nu i alla fall. Det är nämligen mycket viktigt att kontrollera i vilket skick som husgrunden har. Vet du om det är längre tid än 5 år sedan det gjordes är det hög tid att göra det nu, då mycket kan hända på bara 5 år. Särskilt som vi har haft en nederbördsrik vinter. Att dränera innebär att du, antingen själv gräver runt huset, och om du ser att dräneringsrören behöver ersättas, lägger nya rör. Eller så anlitar du någon som har de stora maskiner som krävs för arbetet.

Viktigt lägga tid och energi på husgrunden

Det kan synas bökigt att sätta igen ett så stort projekt och det tar en hel del tid och ansträngningar i anspråk. Men det är tid och energi som är viktig att lägga på din husgrund. Utan en frisk husgrund, får du snart ett sjukt hus. Nu behöver det inte vara så att du har ett fuktskadat hus, men det är viktigt att kontrollera status på ditt hus med mellan 5 och 10 år emellan. Oftare ifall du bor till exempel nedanför ett berg, nedanför en skog, eller på andra sätt vet att tomten är fuktig. Då bör du göra det oftare än vart tionde år för att vara säker på att inget händer med ditt hus. Det är nämligen lättare att förebygga än att reparera i synnerhet när det kommer till fuktskador.

Hur kan du då se om det finns fukt i huset?

Den mesta fukten kan du känna med lukten. Det luktar fuktigt helt enkelt. Ibland kan de lukta jord, ibland luktar det inte alls, däremot kan du se svarta prickar, ränder eller fläckar på väggar, fönster eller egentligen var som helst. Då kan du ha drabbats av fukt. Då är det mycket viktigt att du får dit en saneringsfirma som får bort allt som verkar ha drabbats av fukt, eller mögelsporer. Den som andas in mögelsporer kan få lungsjukdomar och svårt att andas.

När du dränerar bör du hyra en traktor med grävskopa. Är du duktig med en sådan, kan du ju gräva själv. Har du aldrig gjort det förut bör du nog anlita en grävfirma som kommer och gräver hemma hos dig. När de sedan har grävt färdigt bör du lägga dräneringsrör som leder bort allt vatten. När du väl har borta all jord runt huset kan du passa på att förutom nya rör lägga ny makadam och krossgrus runt huset som också håller fukten borta från husgrunden.

Sällan vattenläckor håller sig till kontorstider

En olycka händer så lätt. Fast, har de som byggt huset anlitat en bra VVS-montör bör inte vattenolyckor hända (särskilt ofta). Är man osäker på hur bra rören är i det hus som man flyttar in i, kan man be en kontrollant att inspektera rören i huset. Ber man ett företag att göra en besiktning i ett hus, som man är intresserad av att till exempel köpa, eller om man nyss har köpt ett hus, eller lägenhet, kan man be ett företag att kontrollera rören i huset. Då går företaget in med en kamera så att de kan se inuti rören. Då kan du på förhand förebygga en kommande vattenläcka. Rör kan lätt rosta, framför allt om det är ett tag sedan man gjorde till exempel ett stambyte i huset.

Låt en professionell rörmokare byta rören

Att byta ut rören är ett stort arbete, och det är viktigt att ett professionellt företag gör det. Då kan de ge dig först en offert så att du inte får en obehaglig överraskning när arbetet är utfört. Märker du att du bör byta ut rören kan du be om offerter från flera olika företag. Det, och referenser. På det sättet är det lättare för dig att välja ut det företag som du tycker verkar bäst. Fråga om de gör kostnadsfria besiktningar hemma hos dig. Ofta måste de nämligen göra det för att kunna uppskatta hur stort arbete de bör göra hemma hos dig.

Det är viktigt med referenser

Är det ett ganska nytt företag, kan de ha svårt att ge referenser. Alla övriga bör kunna ge dig referenser. Kan de inte det och har jobbat ett tag, bör du dra åt dig öronen, så att säga. Alla bra företag och seriösa sådana, bör kunna ge bra referenser på sitt jobb. Om inte kan de ha fuskat med jobbet. När det kommer till rörsystem och installationer, är det väldigt viktigt med noggranna hantverkare. Man vill ju inte att de ska behöva göra om jobbet.

Tillgänglighet är viktigt

Välj ett företag som är tillgängligt. Det är inte särskilt roligt att anlita hantverkare som sedan är som bortblåsta när du vill ha tag i dem. De kan ju arbeta med något viktigt just när du ringer, men de bör kunna ringa upp senare när de får tid över. Har de för många nya kunder, kan de vara stressade och börja fuska, vilket du inte vill ha. Ingen vill ha fuskjobbare hemma hos sig när det kommer till vatten och avlopp.

En rörinspektion är avgörande för lägre kostnader

Fel och brister brukar ofta kunna upptäckas med blotta ögat. Som husägare så kan man därför spara ganska mycket pengar på att inspektera skicket som huset man bor i. Det kan handla om att årligen se vilket skick taket håller, det kan handla om att man ser till fasaden och det kan handla om att man ser över andra saker såsom exempelvis vitvaror.

Det gör att man på ett bättre sätt kan planera framtida ingrepp. Vet du att taket har vissa skador så kan du dels lägga undan pengar och dels så kan du – i god tid – ta in offerter från takläggare samt undersöka priserna för material. Mer akuta jobb kostar mer pengar och det gör inspektioner samt planering kring åtgärder väldigt nödvändiga.

“Vi tar rör och ledningarna för givna. Då de väl går sönder så kostar det mycket pengar att korrigera problemen. Genom en rörinspektion så kan man upptäcka brister och agera på ett tidigt stadie; något som sparar mycket pengar”

Men, vad gör man med det som inte syns för ögat? Där måste man anlita extern hjälp och vi ska titta närmare på ett väldigt bortglömt område gällande detta – nämligen de rör och ledningar som löper längs insidan av huskroppen. Bor du i ett hus i Stockholm så tar du förmodligen – som de flesta andra – dina rör och ledningar för givna. Man spolar vatten, man duschar, man går på toaletten, man borstar tänderna och så vidare – vattnet försvinner och mer än då är det inte med den saken.

Faktum är dock att dessa rör och ledningar har en begränsad livslängd – och att du i god tid kan upptäcka skador och planera åtgärder på samma sätt som vid resten av huset. Något som sker genom en rörinspektion där du anlitar ett företag i Stockholm som specialiserat sig på tjänsten.

Så fungerar en rörinspektion i Stockholm

Det som sker vid en rörinspektion är att företaget du anlitar använder sig av modern och sofistikerad utrustning för att kontrollera alla områden och delar av stammarna i ditt hus. Genom att sticka in slangar som har kameror fästa i ena änden så kan man – via en uppkopplad dator – följa händelseförloppet i realtid. Du som kund kan antingen sitta med och följa arbetet eller också så litar du på den lista du får efter att denna rörinspektion är utförd. En lista som klart och tydligt visar på vilka eventuella fel som finns.

Vad som därefter bör göras är upp till dig – företaget kommer, om du vill, att rekommendera dig vissa åtgärder. Men, till syvende och sist så är det ditt eget beslut. Du betalar för tjänsten rörinspektion och ingenting mer. Vad kan man då upptäcka vid en rörinspektion och vilka är de vanliga åtgärderna? Följande saker brukar vara vanligt förekommande:

Stopp i avlopp: Om du har regelbundna stopp i avloppet så brukar en rörinspektion ofta visa på att någonting fastnat rören. Inte sällan då handlar det – faktiskt – om ett djur som villat sig in och som dött där. Åtgärden här blir ofta en högtrycksspolning där man, med hårt tryck och hett vatten, spolar rent rören från det som fastnat och orsakat stoppet.

Sprickor och slitage: Upptäcker man att rören börjat spricka så är en tidig aktion av värde sett till att konsekvenserna kan bli fruktansvärda. Går röret/ledningen sönder “på riktigt” så kan stora vattenskador komma som en följd. Vanligaste åtgärderna här är att man antingen byter ut stammarna eller att man – med hjälp av hårdplast – reparerar de befintliga från insidan – något som kallas för en relining.

OVK-besiktning

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll. Det är som namnet antyder en besiktning av ventilationen i en byggnad med syftet att säkerställa ett gott inomhusklimat. Regelbunden OVK har varit obligatoriskt i Sverige sedan 1991.

OVK utförs alltid vid ett nybygge eller då ett nytt ventilationssystem har installerats. Regeln är sedan att skolor, sjukhus och andra offentliga miljöer ska besiktigas vart tredje år, likaså flerfamiljshus och kontor där det finns fläktventilation för både från- och tilluft.

Certifikat obligatoriskt

För att genomföra en OVK-besiktning behöver kontrollanten vara certifierad. Det finns två typer av certifikat, normal (N) och kvalificerad (K). Kontrollant med N-certifikat får göra besiktningar i fastigheter med självdrag och mekanisk frånluftsventilation, en kontrollant med K-certifikat får utföra OVK i alla byggnader.

Hur ofta?

I byggnader med självdragsventilation eller frånluftsventilation med värmeåtervinning görs en OVK-besiktning istället vart sjätte år. I byggnader med högst två våningar där man har mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning eller mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning finns inget krav på OVK förutom en grundbesiktning innan systemet tas i bruk.

Hur går det till?

Vid en OVK-besiktning för kontrollanten protokoll där han noterar eventuella brister i ventilationssystemet. Detta protokoll lämnas sedan till byggnadens ägare, fastighetsförvaltaren eller bostadsrättsföreningens representant. Ett exemplar skickas också till kommunens byggnadsnämnd. Kontrollanten utfärdar också ett intyg med datum för när kontrollen genomfördes. Detta intyg måste sitta väl synligt i byggnaden, föredragsvis i entrén eller trapphuset. Om brister i ventilationssystemet påtalats efter besiktning har den som är ansvarig för fastigheten oftast sex månader på sig att åtgärda dem, om bristerna inte är av allvarlig art. Om han underlåter att åtgärda bristerna kan kommunen tvinga honom med hot om vite.

När man gör en OVK-besiktning tittar man på hur ventilationssystemet fungerar i relation till vilka byggregler som gällde när det installerades. Man ställer alltså inte samma krav på ett äldre ventilationssystem som på ett nyare. Dock kan kontrollanten rekommendera bättre lösningar för ventilationen om han anser att systemet inte fungerar tillfredsställande.

Eget ansvar

OVK-besiktningen är reglerad i plan- och bygglagen samt Boverkets miljömål ”God bebyggd miljö”. Det är alltså varje fastighetsägares ansvar att se till att OVK blir genomförd regelbundet. En fastighets ägare eller bostadsrättsförening som vill ha OVK utförd vänder sig till en firma med K-certifierade kontrollanter. En certifierad firma kan även erbjuda kombinerade besiktnings- och serviceavtal med fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar. De ser då till att hålla efter ventilationssystemet genom rengöring och tätare kontroller, viket gör att ventilationssystemet fungerar bättre och får en längre livslängd.

Verkar ej förbättrande

Det är också viktigt att poängtera att en OVK-besiktning inte förbättrar ventilationen. Det är enbart en okulär kontroll vars syfte är att kontrollera att ventilationssystemet fungerar tillfredsställande utifrån sina förutsättningar, och att inomhusmiljön är godkänd enligt boverkets och miljölagens riktlinjer. Vill man ha bättre ventilation i en byggnad bör man installera ett bättre ventilationssystem. Även här kan en certifierad firma hjälpa till med rekommendationer.

Läs mer på http://www.ovkbesiktning.nu/.

Renovering av badrum efter vattenskador

Vi har varnat för fuskjobb tidigare och vi har flaggat för vilka enorma konsekvenser som kan komma av att anlita fel rörmokare eller fel företag vid exempelvis en omfattande badrumsrenovering. Det vi tänkte göra nu är att visa på hur man ska agera då olyckan väl varit framme och hur man ska göra för att återställa ett vatten- eller fuktskadat badrum. Vi har tidigare enbart sagt någonting om att det hela är dyrt och att det tar tid att reparera. Men vi har inte pekat på hur en renovering ser ut och hur man ska göra för att kunna återgår till det normala.

Först och främst: Har du drabbats av en vattenskada eller misstänker du att du har e fuktskada i ditt badrum? Du är inte ensam. Enligt en omfattande undersökning kallad Vattenskaderapporten så kom det fram några skrämmande siffror gällande statusen i våra badrum: så mycket som 53 % av alla vattenskador sker i just badrummet. Främst så är boven i dramat lokaliserat till två stycken ställen: golvbrunnen eller tätskiktet. Dessa två områden är således de första som bör kontrolleras.

En liten fotnot: vattenskador i golvbrunnen är ofta resultatet av ett dåligt jobb medan tätskiktet och vattenskador härstammande därifrån ofta beror på slarv från husägaren. Det är inte ovanligt att man exempelvis borrar upp hyllor och hängare och därmed skadar tätskiktet; något som är onödigt sett till dagens starka lim som går utmärkt att använda. det om det: Vattenskaderapporten gav oss ett svar om var vattenskador uppkommer – en kompletterande rapport gav oss ett svar om hur många. Anticimex genomförde nämligen 2010 en undersökning där 200.000 villor i Sverige undersöktes. Här kom man fram till att så mycket som en fjärdedel var i riskzonen för vattenskador och att ungefär två av hundra hade pågående vattenskador. Skrämmande.

Hur gör man då om man drabbas? Ja, det är viss skillnad på vatten- och fuktskador och ett första steg är att man kontaktar sitt försäkringsbolag och/eller en besiktningsman för en undersökning. Har du tilläggsförsäkring så brukar en sådan även gälla tätskiktet (annars finns det risk för att du själv får stå för den kostnaden). Ibland så kan det räcka med att man korrigera exempelvis golvbrunnen, skapar bättre avrinning och hyr en avfuktare – något man kan göra här – för att komma till bukt med skadan. I många fall så krävs det dock ett mer omfattande ingrepp där kakel och klinkers måste rivas ut och där man dels måste reparera och dels även fukta av badrummet ifråga.

Viktigt är att man är medveten om att den som utfört jobbet har ett ansvar i frågan. Åtminstone tio års garanti är det som gäller (enligt Konsumentverket och Konsumenttjänstlagen). Dock bör du vara medveten om att detta kan bli lite av en långbänk – många företagare smiter ansvaret och det kan vara svårt att vinna en process. Och: en sådan tar tvivelsutan lång tid.

Kontakta per omgående ditt försäkringsbolag och se över vad som gäller där. De har ofta företag under sina vingar som kan bistå vid renoveringar. Steg nummer två är att få företaget vars jobb ligger bakom vatten- eller fuktskadan att ta sitt ansvar. Steg nummer tre är att vara beredd på att vänta. En reparation kan ta lång tid. Har du tur dock så räcker det med att hyra en riktigt effektiv avfuktare. Detta om du upptäckt felet i god tid. Framförhållning krävs – misstänker du att något är fel i ditt badrum så måste du agera direkt. dra inte ut på det; felen är inte självläkande.

Min rörmokare i Stockholm gjorde ett dåligt jobb

Att man som privatperson ibland tyvärr råkar ut för ett dåligt jobb då man anlitar en firma är något som man måste räkna med. Det är liksom en del av livet – man anliter ett företag för att bygga något, en målare för att måla eller en rörmokare för att fixa avloppet hemma och sedan inser man att jobbet inte håller den kvalitet man räknat med.

Det här har dock – under senare år – blossat upp och blivit ett stort problem för hela samhället och främst då i en större stad som Stockholm där allt fler oseriösa aktörer finns tillgängliga på marknaden och detta oavsett vilken bransch man än söker hjälp inom. Du som privatperson i Stockholm kan alltså anlita en rörmokare och därefter inom loppet av några dagar se hur rör börjar läcka eller att ledningar spricker – saker som i sin tur alltså kan leda till väldigt höga kostnader i form av reparation av vattenskador och annat.

Du har då alltså gått på en blåsning men hur gör du då för att få tillbaka dina pengar? Det är här problemet verkligen börjar. Den rörmokare du anlitat i Stockholm kan nämligen göra sig okontaktbar och vägra svara på mail, telefon eller sms och liksom gå under jorden. Det är alltås inget unikt för just en rörmokare utan något som tyvärr är vanligt för alla sorters hantverkare i Stockholm. Man kan bara slå på sin tv och se hur programmen om fuskbyggen ökat lavinartat under senare år för att få en bild över problemets omfattning. Det blir alltså omöjligt – eller väldigt svårt åtminstone väldigt svårt – för dig som privatsperson att lyckas få rätt mot denne rörmokare i fråga då du senare ska försöka få ersättning för dennes bristfälliga jobb.

Antingen får du tag på honom och upptäcker att han hellre går i konkurs än betalar eller också så är han helt enkelt omöjlig att nå. Det är nämligen så att många företag hellre tar en konkurs – och startar en ny firma – än att betala sina skulder. Det här är en ond cirkel som måste brytas och detta oavsett om det handlar om en rörmokare i Stockholm eller en snickare i Östersund.

Hur kollar jag upp min rörmokare i Stockholm?

Här måste man alltså som privatperson och kund vara väldigt vaksam innan man skriver på ett kontrakt med exempelvis en rörmokare i Stockholm. Var noga med saker som referenser och kräv gärna ett nummer från tidigare kunder som denne rörmokare utfört jobb hos. Genom att sedan ringa dessa så kan man alltås få en bra bild över saker som priser, hur fort arbetet gått och framförallt – om arbetet varit bra.

Kan inte denne rörmokare lämna något nummer till tidigare kunder han haft i Stockholm så är ju detta en bra indikation på dennes verksamhet och då bör man alltså kanske avstå. En annan ytterst viktig sak är att man aldrig ska betala för ett arbete i förväg – detta gäller naturligtvis oavsett om det handlar om en rörmokare eller en snickare i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Kontakta en professionell rörmokare i Stockholm här.