Svetsning av stålhall och rörsystem

För att bygga till en mjölkgård med ny stålhall och rörledningar anlitar man bäst en firma som inte bara kan svetsning utan även kan erbjuda totalentreprenad.

Det började dra ihop sig till allvar. Planeringsarbetet hade pågått länge i Svens hjärna. Han skulle börja förädla mjölken som producerades på hans mjölkgård. Det gav för lite pengar att sälja den till det stora mejeribolaget. Därför skulle han nu själv investera i utrustning för pastörisering och fyllning av mjölk i konsumentförpackningar.

Det var mycket som behövde ordnas kring tillstånd och annat. Dessutom skulle han såklart bli tvungen att själv behöva marknadsföra och sälja mjölken. Allt detta hade han satt sig in i och han kände sig väl förberedd. Sen kom det till det där med att planera och genomföra den extra byggnad och köpa den utrustning som behövdes förstås.

Svetsning av stålhall och rörsystem

Pastörisator och fyllningsutrustning fanns förstås att köpa färdigt, mer eller mindre. Men det behövdes också ett system av rörledningar för att knyta samman allt. Och så var det det där med byggnaden. Han behövde anlita en firma som kunde ta sig an alltihop som totalentreprenad, både byggandet och utformning och svetsning av rörsystemet.

En stålhall skulle säkert bli bästa lösningen. En sådan hade han redan i form av kornas stall. Den hade uppförts av Callixx Svets & Entreprenad. Grunden var stålstommar som hade fogats samman genom svetsning. Han var säker på att firman skulle kunna hjälpa honom även med det nya projektet. Det var bara att ringa så skulle det hela vara igång.