Värmepump bra investering för husägare i Malmö

Allt fler husägare runt om i Sverige byter ut sina befintliga värmesystem mot en värmepump. Den vanligaste typen av system sett över hela riket är bergvärme, som visserligen har den högsta installationskostnaden, men i gengäld ger den största besparingen. Rätt optimerat kan ett system för bergvärme sänka energikostnaden för ett hus med upp till 80%, vilket gör att systemet betalat sig redan inom ett par år.

I Malmö ser det lite annorlunda ut. Just bergvärme fungerar ganska dåligt i Malmö, som ligger på ganska porös och kalkrik grund. Att borra för bergvärme i Malmö kräver väldigt djupa borrhål, som kan bli väldigt dyra. Därför är andra typer av värmepumpar vanligare i Malmö. I gengäld är förutsättningarna för dessa ofta utomordentliga i Malmö och resten av Skåne.

En grön lösning

Värmepumpar ger inte bara energi till ett billigare pris. Den energi som utvinns kommer från det närmaste vi har en evig energikälla: solen, som ger liv åt allt som andas och växer på jorden, och vars energi lagras i marken, bergen, sjöarna och vattendragen under vår, sommar och höst och sedan med hjälp av en värmepump kan användas till att värma upp våra hus under vinterhalvåret. Värmepumpar har funnits länge men blir hela tiden effektivare, tystare och dessutom billigare. Det har aldrig varit så fördelaktigt att investera i en värmepump som nu. Med en värmepump både sänker du energikostnaderna för huset och bidrar samtidigt till en renare miljö och ett hållbart klimat i framtiden.

Jord- och sjövärme passar bäst i södra Sverige

Med sitt milda klimat har Malmö och Skåne utmärkta förutsättningar för värmepumpar. De vanligaste typerna av system här nere är jordvärme och sjövärme. Det förra alternativet passar bäst för den som har en stor tomt där man kan gräva ner en lång kollektorslinga på ungefär en meters djup, det senare är ett självklart val för den som har en strandtomt. Då läggs kollektorslingan ner på sjöbottnen, där vattnet håller plusgrader hela vintrarna, plusgrader som genom värmepumpens värmeväxlare räcker gott och väl för att värma radiatorer och varmvatten till ett normalstort hus i Malmö en hel vinter.

Värmepumpar i Malmö

Bor du i Malmö och har en gammal oljepanna som behöver bytas ut, eller kanske kör med direktel som leder till skyhöga elkostnader om vintrarna, kontakta en VVS-firma i Malmö som erbjuder installation av värmepumpar.

Att installera en värmepump sänker energikostnaderna och är samtidigt en insats för miljön. Det finnas flera firmor i Malmö som erbjuder både projektering och installation av värmepumpar. De kan ta hand om hela projektet, inklusive att skaffa alla nödvändiga tillstånd som behövs från kommunen.

Mer info: https://www.värmepumparmalmö.nu