Värt att tänka på gällande en relining

Som fastighetsägare så finns det alltid några mörka moln på himlen och dessa i form av projekt som kan komma att kosta mycket pengar. Det kan handla om att taket på fastigheterna behöver bytas, det kan handla om att man måste byta energibrunn- och system och det kan handla om att man måste genomföra ett stambyte. Det senare är något som sker sällan; men som dåd et väl äger rum för med sig höga kostnader och dessutom en väldigt obekväm situation för de som bor i fastigheterna i fråga.

Det som sker vid ett stambyte är följande: badrummen rivs ut (i vissa fall även kök). Rör och ledningar inuti fastighetskroppen tas ut och ersätts med nya. Badrummen byggs upp igen. Kort och gott; det handlar om ett extremt tidskrävande projekt och för en person som bor i en fastighet där ett stambyte äger rum kommer att få se följande saker inträffa:

  • Det kommer att vara en massa maskiner, en massa arbetare och en massa skräp, damm och smuts i lägenheten.
  • Dela dusch. Duschen kommer förmodligen att ställas i ett gemensamt utrymme; något som innebär att man få dela med sina grannar. Tänk camping ungefär.
  • En provisorisk toalett kommer att placeras i lägenheten.

Det handlar alltså om att man får acceptera att livsstilen förändras ganska rejält  under en period och det många inte är medvetna om är att detta sker i onödan. För; i många fall så är ett stambyte nämligen inte det enda alternativet man har. Det går nämligen att reparera stammarna snarare än att helt ersätta dem med nya och detta ingrepp går under namnet relining.

Relining är ett bra komplement

Om vi kortfattat beskriver en relining så innebär detta att man inuti de befintliga stammarna sprutar in hårdplast som stelnar och att alla brott, läckage och skador därmed lagas. Fördelen? Ja, en relining är avsevärt mycket billigare och dessutom så slipper man hela den omfattande renoveringen av badrummet vi gått igenom. Man slipper alltså riva ut hela badrummet; en relining går att genomföra utan att väggar och golv rivs ut.

Dock: det finns några saker som man ska veta om relining och som man bör ha i åtanke innan. Vi radar upp dessa i punkter och enligt följande:

  • Metoden är ny. Det är ännu lite för tidigt att dra några klara slutsatser kring hur hållbar en relining är. De första genomfördes för ungefär tjugo år sedan och de håller fortfarande. Där har man en bra måttstock att luta sig mot.
  • Välja rätt företag. Det finns idag flertalet olika tekniker vid en relining och exempelvis så använder sig olika företag av olika typer av material. Vårt råd? Välj ett företag som har erfarenhet snarare än en nyetablerad sådan.
  • Det kan behövas ett stambyte. Det går inte att genomföra en relining varje gång stammarna visar tecken på att inte hålla måttet. I vissa fall krävs ett stambyte och om man har äldre, omoderna badrum i fastigheten så är det förmodligen lika bara att ta tjuren vid hornen direkt. Dessutom så fungerar inte en relining om exempelvis tätskiktet i badrummen är skadade.

Läs mer om relining här: http://www.reliningstockholm.biz.