Så fungerar OVK – obligatorisk ventilationskontroll

Ända sedan 1991, då dåvarande regeringen beslöt att särskilda certifierade besiktningsmän skulle kontrollera så att ventilationen fungerar precis om det är tänkt, har det kommit till folks hem gubbar (tjänstemän) som har tittat på ventiler och fläktar med papper och pennor i hösta hugg. De har som uppgift att för kommunens räkning kontrollera att ventilerna för förskolor, skolor, sjukhus och likande sådana byggnader har en tillräckligt bra ventilering. Det är nämligen viktigt att de små skoleleverna får i sig tillräckligt med syre inomhus. Om inte blir det svårt för dem att koncentrera sig och fokusera på det som händer och sker i skolan. Det ska ske vart tredje år, oavsett vad dagisen, skolorna och andra byggnader där människor vistas hela dagarna. Även flerfamiljshus, kontor, personalrum och industrier ska kontrolleras vart tredje år om de har fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda och fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda med värmeåtervinning.

Detta syftar har kontrollerna av ventilerna

Då kontrollerar gubbarna att inga förorening sprids i byggnaden via ventilerna och att för dem som vill förstå hur ventilerna fungerar ska det finnas instruktioner som är lättillgängliga. Och att ventilerna fungerar som de är tänkta att göra. När de har gjort kontrollen ska intyget sättas upp på väl synlig plats i byggnaden. Sedan ska de eventuell fel som har upptäckts åtgärdas genast eller så fort som möjligt. Det är fastighetsägarens ansvar. Medan det är kommunens ansvar att se till att kontrollerna genomförs. OM inte felen och bristerna åtgärdas kommer tjänstemännen tillbaka och genomför kontroller på nytt, händer inget då tvingar kommunen fastighetsägaren att åtgärda felet eller bristen.

stat och kommuner anlitar privata företag

När det kommer till att utföra dessa kontroller kan kommunerna anlita privata företag. När det kommer till alla sådana val av företag som ska utföra den verksamhet som staten, kommuner och landsting ska utföra, regleras det via lagen om offentliga upphandlingar, vilket innebär att de är tvungna att alltid utannonsera vad för slags arbete som avses, tid för uppdraget och omfattning. Efter det ska alla företag som berörs av den typen av tjänster kunna söka uppdraget och tävla med varandra om att få det attraktiva uppdraget. Principen brukar vara den att man väljer den som är billigast, eftersom det handlar om skattebetalarnas pengar. Men billigast är sällan bäst. Vissa företag tänker på det märkliga omkullkastande logiken att om företaget tar så lite betalt får även uppdragsgivaren ungefär ”det de betalar för”, vilket innebär att de knappt får tjänsten utförd, vilket ju är nonsens. Det är ju inte därför ett företag vinner upphandlingen; för att knappt utföra den, utan för att utföra den på bästa sätt. Därför är det bättre att välja den som i stället ger mest för pengarna. Läs mer här om ett företag som utför OVK besiktningar i Stockholm.

Viktigt när man väljer VVS-montör till sitt bygge

När det kommer till reparationer som har med våtutrymme att göra är det viktigt att välja en hantverkare som är väl införstådd med rådande branschregler och hur man följer de normer som branschen själv har satt upp. En del kan frestas av att anlita den billigaste tänkbara hantverkaren, men det avråder vi från. Det är inte billigt i längden att anlita en hantverkare som du inte vet om följer branschens egna regler för hur våtutrymmen ska byggas och hanteras. Därför tar vi upp några av de viktigaste kriterier som du bör tänka på när du väljer någon som antingen drar nya rör, eller som ska reparera skadade rör i badrummet.

1. Anlita ett certifierat företag

Du kan enkelt välja ett företag som är certifierade inom branschens alla regler. Det innebär att de har genomgått svensk utbildning som rörmokare och har arbetat som lärling inom området. Det kan vara allt från vattenförsörjning, avlopp, tryckluft, gaser.

2. Välj en kreditvärdig hantverkare

Det är viktigt att välja en hantverkare som inte är konkursmässig. För dig som kund är det inte roligt att anlita någon som finns idag men som är borta i morgon. Då kan det innebära mer jobb för dig att börja om från början och leta efter en hantverkare som kan fortsätta det som den förra hantverkaren påbörjade men som inte är färdig. Då kan det vara bäst att anlita någon som du säkert vet finns kvar och kan slutföra arbetet.

3. Anlita någon med lång erfarenhet

Alla rör och lösningar för rördragningar är olika. Då kan det vara bäst att anlita någon som är erfaren och inte blir ställd om saker och ting är annorlunda än hur den personen brukar arbeta.

4. få garantier och service på produkterna

Få du garanti på de rör som hantverkaren drar åt dig, vet du att det är någon som du kan lita på. Får du garanti på arbetet innebär det att han eller hon tar ett ansvar för att rören fungerar som de ska. Skulle någon hända rören under garantitiden kommer du att få all tänkbar service.

5. Anlita någon som tar ett helhetsansvar

Att få en hantverkare som tar ett helhetsansvar är bra för dig som kund. I synnerhet om det handlar om ett arbete som innebär en renovering för hela badrummet, exempelvis. Får du en hantverkare som tar ett totalansvar, får du någon som gör arbetet och du behöver inte tänka på det, utan kan luta dig tillbaka och invänta slutresultatet. I annat fall behöver du tänka ut när nästa hantverkare ska komma och hålla i ett tidsschema och se till att de kommer i tid.