Finns det mycket jobb för rörmokare?

För den som letar efter en ny karriär så finns det några yrken som man brukar säga alltid har jobb och alltid kommer att ha jobb. Några av dessa är plåtslagare och rörmokare men det kan vara värt att ställa sig frågan om det här verkligen stämmer? Är det så att rörmokare till exempel, alltid har jobb oavsett vart i landet de håller till?

En rörmokare i Solna

Den som arbetar med VVS har den absolut största kundgruppen inom bostäder, både villor och lägenheter har behov av underhåll, renovering och reparationer för kök och badrum vilket gör att den som är rörmokare ständigt får nya uppdrag.

Möjligheterna med att arbeta på en stor ort med många invånare, som exempelvis Solna, är därmed att det nästan alltid finns bostäder som behöver underhålla sin VVS. Risken med att arbeta i en stor ort är samtidigt att utbudet av kunniga hantverkare är större vilken därmed kan göra så att antalet uppdrag trots allt blir färre.

Frågan är då om antalet rörmokare växer proportionellt med antalet invånare? En snabb undersökning på internet säger att rörmokare är ett bristyrke vilket tyder på att när antalet bostäder ökar så ökar inte antalet VVS-montörer i samma eller högre tempo och därmed bör det finnas fler uppdrag. För den som vill byta karriär till ett yrke där chanserna att ha uppdrag är stora så kan det alltså vara klokt att fundera på VVS-branschen. Framför allt om man bor i en storstad.

VVS-montörer på mindre orter ute i landet

Hur är det då med mindre orter ute i landet? Är VVS-montör ett lika träffsäkert val av yrke där som det är i exemplet med Solna ovan? Det rör sig fortfarande om ett bristyrke så rent principiellt så bör det finnas mycket jobb åt den som ger sig in i branschen oavsett vart i landet man bor. Bor det andra människor där så kan det finnas uppdrag.

I en del mindre orter så finns det däremot ganska få bostadsrättslägenheter utan de flesta bor antingen i egna hus eller så hyr dem av en fastighetsägare. En fördom om mindre orter är att de som bor i hus där har en mycket starkare ”gör det själv-anda” och därmed skulle andelen uppdrag inom VVS minska i den målgruppen.

Nästa fråga är då hur fastighetsägarna agerar. Det är ett faktum att mindre orter ofta har många fler små fastighetsägare, privatpersoner som äger en eller ett par små hyreshus till skillnad från drakarna som äger tusentals lägenheter. Frågan är då om de små fastighetsägarna tenderar att anlita VVS-montörer i större utsträckning än de stora fastighetsägarna? Risken är större att en stor fastighetsägare håller med egen personal eftersom de kan nyttja sina stordriftsfördelar. Det tyder alltså på att det bör finnas många uppdrag bland de små fastighetsägarna ute i landet.