Min rörmokare i Stockholm gjorde ett dåligt jobb

Att man som privatperson ibland tyvärr råkar ut för ett dåligt jobb då man anlitar en firma är något som man måste räkna med. Det är liksom en del av livet – man anliter ett företag för att bygga något, en målare för att måla eller en rörmokare för att fixa avloppet hemma och sedan inser man att jobbet inte håller den kvalitet man räknat med.

Det här har dock – under senare år – blossat upp och blivit ett stort problem för hela samhället och främst då i en större stad som Stockholm där allt fler oseriösa aktörer finns tillgängliga på marknaden och detta oavsett vilken bransch man än söker hjälp inom. Du som privatperson i Stockholm kan alltså anlita en rörmokare och därefter inom loppet av några dagar se hur rör börjar läcka eller att ledningar spricker – saker som i sin tur alltså kan leda till väldigt höga kostnader i form av reparation av vattenskador och annat.

Du har då alltså gått på en blåsning men hur gör du då för att få tillbaka dina pengar? Det är här problemet verkligen börjar. Den rörmokare du anlitat i Stockholm kan nämligen göra sig okontaktbar och vägra svara på mail, telefon eller sms och liksom gå under jorden. Det är alltås inget unikt för just en rörmokare utan något som tyvärr är vanligt för alla sorters hantverkare i Stockholm. Man kan bara slå på sin tv och se hur programmen om fuskbyggen ökat lavinartat under senare år för att få en bild över problemets omfattning. Det blir alltså omöjligt – eller väldigt svårt åtminstone väldigt svårt – för dig som privatsperson att lyckas få rätt mot denne rörmokare i fråga då du senare ska försöka få ersättning för dennes bristfälliga jobb.

Antingen får du tag på honom och upptäcker att han hellre går i konkurs än betalar eller också så är han helt enkelt omöjlig att nå. Det är nämligen så att många företag hellre tar en konkurs – och startar en ny firma – än att betala sina skulder. Det här är en ond cirkel som måste brytas och detta oavsett om det handlar om en rörmokare i Stockholm eller en snickare i Östersund.

Hur kollar jag upp min rörmokare i Stockholm?

Här måste man alltså som privatperson och kund vara väldigt vaksam innan man skriver på ett kontrakt med exempelvis en rörmokare i Stockholm. Var noga med saker som referenser och kräv gärna ett nummer från tidigare kunder som denne rörmokare utfört jobb hos. Genom att sedan ringa dessa så kan man alltås få en bra bild över saker som priser, hur fort arbetet gått och framförallt – om arbetet varit bra.

Kan inte denne rörmokare lämna något nummer till tidigare kunder han haft i Stockholm så är ju detta en bra indikation på dennes verksamhet och då bör man alltså kanske avstå. En annan ytterst viktig sak är att man aldrig ska betala för ett arbete i förväg – detta gäller naturligtvis oavsett om det handlar om en rörmokare eller en snickare i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Kontakta en professionell rörmokare i Stockholm här.

Arbetsmarknaden för VVS-montörer i Lund

I Lund finns ett förhållandevis brett utbud av VVS-firmor. Det må inte vara lika stort som i närliggande Malmö, men fortfarande finns ett ansenligt antal firmor som är verksamma på området. Att det finns många firmor är givetvis gynnsamt för den som söker en anställning inom VVS i Lund. Dock ska det påpekas att den som har en avlagd yrkesexamen kan hitta jobb nästan var som helst i landet, åtminstone enligt Arbetsförmedlingens lokalprognoser som bedömer konkurrensen om jobben inom en rad olika branscher, däribland VVS.

Myndighetens ettårsprognos

Myndighetens prognos på ett års sikt talar gott för hela VVS-branschen och inte bara för dem som är verksamma i Lund. Det här beror i mångt och mycket på den starka byggkonjunkturen som råder. Hur det ser ut om ytterligare ett eller två år är svårt att spekulera i, men det finns mycket som tyder på att den starka byggnadskonjunkturen kommer att fortsätta. Visserligen kanske inte riktigt i lika hög grad som varit under senaste året, men fortfarande på en hög nivå.

Man kan spekulera i att behovet av kompetens inom VVS kommer att vara fortsatt efterfrågad över hela landet – inte bara i Lund – även när byggandet avtar lite grann. Med rekordmånga nya bostäder kommer det också behövas hantverkare som kan underhålla dem, däribland de som kan VVS.

Gynnas av närheten till Malmö

Även om arbetsmarknaden i Lund kan vara god i sig, gynnas arbetstagare av närheten till Malmö. Om man kan tänka sig att pendla dit har plötsligt mer än dubbelt så många jobb och arbetsgivare att välja mellan om man söker jobb inom VVS. Det här kan jämföras med många andra städer, till exempel Norrtäljes närhet till Stockholm eller Varbergs närhet till Göteborg. Har man en storstad hyfsat nära sig kan man, om man hittar rätt jobb, pendla dit utan större problem.

Med det sagt finns det många som värdesätter högt att ha nära till jobbet. Till exempel gör 45 minuters pendling enkelväg att man har en och en halv timmes mindre tid på dagen att utnyttja till fritid eller familj. Dessutom tillkommer slitage på bilen och högre bensinkostnader. Den som vill jobba inom Lund har dock, som nämnt i inledningen, många arbetsgivare att välja mellan.

Mycket liten konkurrens om jobben

Enligt Arbetsförmedlingen råder mycket liten konkurrens om jobben i hela Skåne län, förutom Tomelilla och Simrishamn där de inte har någon data. I Lund och i närliggande kommuner (Malmö, Burlöv, Svedala, Staffanstorp, Eslöv, Sjöbo och Skurup till exempel) råder även där mycket liten konkurrens om jobben. Den som söker jobb inom VVS i Lund kan alltså tjäna mycket på att vara beredd att pendla en kortare tid till jobbet.