Arbetsmarknaden för VVS-montörer i Lund

I Lund finns ett förhållandevis brett utbud av VVS-firmor. Det må inte vara lika stort som i närliggande Malmö, men fortfarande finns ett ansenligt antal firmor som är verksamma på området. Att det finns många firmor är givetvis gynnsamt för den som söker en anställning inom VVS i Lund. Dock ska det påpekas att den som har en avlagd yrkesexamen kan hitta jobb nästan var som helst i landet, åtminstone enligt Arbetsförmedlingens lokalprognoser som bedömer konkurrensen om jobben inom en rad olika branscher, däribland VVS.

Myndighetens ettårsprognos

Myndighetens prognos på ett års sikt talar gott för hela VVS-branschen och inte bara för dem som är verksamma i Lund. Det här beror i mångt och mycket på den starka byggkonjunkturen som råder. Hur det ser ut om ytterligare ett eller två år är svårt att spekulera i, men det finns mycket som tyder på att den starka byggnadskonjunkturen kommer att fortsätta. Visserligen kanske inte riktigt i lika hög grad som varit under senaste året, men fortfarande på en hög nivå.

Man kan spekulera i att behovet av kompetens inom VVS kommer att vara fortsatt efterfrågad över hela landet – inte bara i Lund – även när byggandet avtar lite grann. Med rekordmånga nya bostäder kommer det också behövas hantverkare som kan underhålla dem, däribland de som kan VVS.

Gynnas av närheten till Malmö

Även om arbetsmarknaden i Lund kan vara god i sig, gynnas arbetstagare av närheten till Malmö. Om man kan tänka sig att pendla dit har plötsligt mer än dubbelt så många jobb och arbetsgivare att välja mellan om man söker jobb inom VVS. Det här kan jämföras med många andra städer, till exempel Norrtäljes närhet till Stockholm eller Varbergs närhet till Göteborg. Har man en storstad hyfsat nära sig kan man, om man hittar rätt jobb, pendla dit utan större problem.

Med det sagt finns det många som värdesätter högt att ha nära till jobbet. Till exempel gör 45 minuters pendling enkelväg att man har en och en halv timmes mindre tid på dagen att utnyttja till fritid eller familj. Dessutom tillkommer slitage på bilen och högre bensinkostnader. Den som vill jobba inom Lund har dock, som nämnt i inledningen, många arbetsgivare att välja mellan.

Mycket liten konkurrens om jobben

Enligt Arbetsförmedlingen råder mycket liten konkurrens om jobben i hela Skåne län, förutom Tomelilla och Simrishamn där de inte har någon data. I Lund och i närliggande kommuner (Malmö, Burlöv, Svedala, Staffanstorp, Eslöv, Sjöbo och Skurup till exempel) råder även där mycket liten konkurrens om jobben. Den som söker jobb inom VVS i Lund kan alltså tjäna mycket på att vara beredd att pendla en kortare tid till jobbet.