VÄLJ RÄTT VÄRMEPUMP – GUIDE OM DE OLIKA SYSTEMEN

Genom att installera en värmepump minskar behovet att köpa in lika mycket energi för att värma upp bostaden. Därmed blir det i längden en ekonomisk investering. Vilken värmepump som passar bäst beror främst på vilket värmesystem som för tillfället värmer upp bostaden. Generellt så kan man räkna med att för varje kilowattimme som tillförs värmepumpen fås 2-3 kilowattimmar tillbaka.

Luft-Luft

En luft-luftvärmepump (går även under namnet uteluftsvärmepump) ger bäst effekt i bostäder som har direktverkande el. Systemet kopplas inte in till befintligt värmesystem utan värmen kommer ur en fristående modul som oftast monteras i trapphus eller högt upp på en vägg.

Pumpen tar värme i luften ute och för in värmen inomhus. Från början krävdes det relativt hög temperatur utomhus för att värmepumpen skulle fungera men detta har utvecklats med åren och nu kan de levererera värme ända till en utetemperatur på -15 grader. Värme kan alltså levereras nästan året runt. Men det är stor skillnad på hur mycket värme som leveraras beroende på utetemperaturen.

Luft-Vatten

En luft-vattenvärmepump passar i de bostäder som får värme genom ett vattenburet värmesystem. Pumpen tar till vara på den värme som finns i utomhusluften och leder in den till vattensystemet som därmed värms upp. Detta innebär även att det krävs en viss värme ute för att värmepumpen ska ge något resultat. Tack vare forskning och utveckling kan dessa vara verksamma ända ner till mot 15 graders utetemperatur. Det är relativt vanligt att man kopplar in elpanna eller elpatron för att komplettera värmen till vattensystemet i det fall som värmepannan inte kan leverera komplett värme.

Frånluft

En frånluftsvärmepump fungerar enbart i bostäder som har mekanisk fläktventilation sam att det finns en frånluftskanal varifrån pumpen kan ta värmen. I och med att det krävs samlade ventilationskanaler är detta främst vanligt hos nybyggda hus.

Det som sker är att värmepumpen tar vara på den värme som finns i den luft som finns i ventilationssystemet och är på väg ut från bostaden. Värmen förs sedan vidare till varmvattenberedaren eller ett vattenburet värmesystem.

Luften här ligger på ca 20 grader (inomhustemperaturen) och förändras inte över året.  Till skillnad mot luft-vatten kan alltså detta system användas konstant under hela året.

Nackdelen med frånluftspump är att det finns en stark begränsning gällande hur mycket värme som kan tas från systemet.

Bergvärme

För att bergvärme ska kunna utnyttjas måste ett hål borras på mellan 80 och 200 meter. Detta gör att kostnaden för att investera bergvärme är relativt hög. Hur mycket som måste borras beror helt på var berget hittas och hur stor effekt som önskas av bergvärmen.

I berggrunden finns alltid vatten som är fyra grader varmt. Det är detta vatten som bergvärmepumpen som använder sig av. I och med att vattnet inte ändrar temperatur kan denna pump leverera värme under hela året.

Fjärrvärmepump

Fjärrvärme är det mest effektiva och ekonomiska sättet för produktion/distrubition av värme när det kommer till större mängd. Det är därmed vanligt i större bostadsområden och inne i städer. Fjärrvärmen produceras i mycket stora anläggningar och distribueras sedan ut till användarna. Detta istället för att varje användare skulle ha en egen värmepanna.

Det som främst kostar vid fjärrvärme är installation och en fast avgift. Den rörliga kostnaden är däremot mycket låg.

Fjärrvärme kan användas året runt och kan med fördel användas som ensam värmekälla i ett hus.

Ytjordvärmepump

En ytjordvärmepump passar bäst för den som har en större yta att använda sig av att lägga ut slang på. Det krävs nämligen att man kan lägga ut en slang på en yta av 400-600 kvadrameter. Slangen läggs på 6-15dm djup och tar upp värmen från jorden. För att få bäst effekt krävs det att jorden är vattenhaltiga.

Likt bergvärme tar ytjordvärmepumpen tillvara på den värme som finns i marken. Däremot sker detta på ytan och inte på djupet.

Sjövattenvärmepump

Sjövattenvärmepump har samma funktion som en ytjordvärmepump men används istället i vatten. Det krävs därmed att man bor relativt nära en sjö eller flod som inte blir frusen under vintermånaderna. Generellt rekommenderas denna värmepump främst till de med ovanligt hög energiförbrukning.