Dränering en viktig del av husbygge i Stockholm

Har inte dränering gjorts när huset byggs kan det leda till fuktskador. Det är en fördel att ta hjälp av ett proffs i Stockholm för att inte riskera problem.

Krister hade haft tät kontakt med firman som skulle bygga hans och Annas gemensamma hus i Stockholm. De hade varit tillmötesgående när han ställt frågor. Han var nämligen lite av ett kontrollfreak och vill veta allt som skulle hända. Annars skulle han ligga sömnlös och oroa sig tills magen kraschade fullständigt.

Det hade hänt förr och han var glad att byggfirman hade sådant tålamod. Vad han inte visste var att frun Anna hade varit förutseende och varnat dem för makens nyfikenhet. Nu var de igång och hade börjat gräva för grunden. Krister var på plats men hade fått förmaningar av Anna att hålla sig på sin kant.

Mycket informativt om dränering

Betonggrunden lades och diken grävdes ut runt huset och då kunde inte Krister hålla sig utan gick för att fråga vad som stod på. Kunde det ha blivit något fel? Givetvis hade det inte det då byggarna var proffs. Chefen på bygget tog sig tid att förklara att de gjorde en dränering vilket behövdes på alla hus i Stockholm.

Ledningar skulle läggas ner och lager av sand ligga rätt för att vatten skulle ledas från husgrunden. På så vis minskade risken betydligt för att det skulle bli fuktskador. Något som i sin tur hindrade att de fick mögel i huset. Tacksam för informationen och vissheten om att han verkligen hade hyrt in de bästa kunde han sätta sig i bilen och åka hem.

Här kan du läsa mer om dränering: stockholmdränering.se

Brunnsborrning Stockholm – tips och råd

Dags att borra efter en vattenbrunn i Stockholm? Långt ifrån alla hushåll ha r möjligheten att ansluta sig till det kommunala vattennätet – och i en så pass expansiv stad som Stockholm så kan man även se att många i framtiden kommer att ställas inför detta faktum. Hur göra? Att vatten är livsviktigt är en underdrift, men det finns möjligheter även utanför det kommunala systemet. Det går att genomföra en brunnsborrning i Stockholm och genom detta förse hemmet – eller sommarstugan – med färskt och fräscht vatten.

Det handlar dock om en resa fram till dess att vattnet i fråga börjar porla genom kranarna. En resa som kan vara skakig och där vi, genom att rada upp några tips och råd, förhoppningsvis kan göra den lite enklare.

  • Undersök möjligheterna för brunnsborrning i Stockholm. Hur ser det ut på tomten, kan man borra eller är det bättre att gräva? En brunnsborrning i Stockholm får A) aldrig ske på måfå och B) aldrig ske utan att de geologiska förutsättningarna undersökts. Kontakta ett företag inom brunnsborrning för detta och se över var en eventuell borrning skulle kunna ske.
  • Välj rätt företag! Det finns många företag inom brunnsborrning i Stockholm – vilket gör valet ganska svårt. Här måste du vara noggrann innan du skriver ett avtal. Kolla alltid att det finns certifikat, kolla upp hur länge företaget funnits och se till att det finns många referenser att ringa. Kolla även med exempelvis Skatteverket, Kronofogden och ARN om det finns några oegentligheter där.
  • Garanti på jobbet. Du ska ha en vattenbrunn för en lång, lång tid framöver – du vill inte ha en som är torrlagd redan efter något år. Se till att anlita ett företag inom brunnsborrning i Stockholm som ger dig garanti på jobbet.
  • Testa vattnet. Efter en brunnsborrning så tar det ungefär två veckor innan vattnet börjar rinna i kranarna. Se till att skicka vattnet på ett prov innan du börjar använda det.

Ta hjälp med brunnsborrning utav detta företag: www.brunnsborrningstockholm.com

Relining i Göteborg – inspektera rörledningar

Rörledningar, i hus som byggts vid mitten av 1900-talet, kan ha skadats med risk för läckage. Låt en firma som kan relining i Göteborg inspektera rören.

Du är ordförande i en bostadsrättsförening i Göteborg. I föreningen finns fastigheter som byggts under första hälften av 1900-talet. Du inser att avloppsledningarna i husen inte har ett evigt liv om de inte förnyas eller repareras. Problemet är att vare sig du eller styrelsen vet hur ledningarnas verkliga status ser ut.

Du befarar att ni måste göra stambyte i husen. Men en sådan renovering kostar mycket pengar och skapar olägenheter för de boende. Du hoppas att ledningarna ska kunna renoveras på ett enklare sätt. Du föreslår din styrelse att ni ska låta inspektera ledningarna i husen och tar kontakt med en firma som har lång erfarenhet från rörmokeri, stambyte och relining.

Relining i Göteborg – gamla rör blir som nya

För att kunna inspektera rören spolas avloppen med högtryck. Därefter inspekteras rören med kamera. Du och styrelsen får en dokumentation som visar vilka skador som finns i ledningarna och var de finns. Några rör måste bytas ut, men ett fullständigt stambyte behöver inte göras.

Firman som kan relining i Göteborg får i uppdrag att reparera och renovera skadade ledningar. Med relining går det att göra utan att de boende behöver flytta ut ur sina lägenheter. Relining utförs genom att spruta in polyesterplast i de befintliga rören. Plasten härdar och på det sättet fylls hål och sprickor i de gamla rören igen.

Du kan läsa mer om relining här: relininggöteborg.se

Värmepumpar är miljövänliga och passar klimatet i Stockholm

Värmepumpar räknas som en grön energikälla och passar särskilt bra i Stockholm. Detta då de värmer effektivt och till en låg kostnad. Här kommer några tips.

Med en ny och effektiv värmepump kan man kapa sina energikostnader rejält, särskilt om man byter från direktverkande el. Då kan besparingen bli så stor som 70 procent, ibland mer. Men det går även att spara pengar genom att byta från fjärrvärme till exempelvis bergvärme. Detta trots att en bergvärmepump drivs med el.

Monterar man också solceller på taket och själv producerar den el som värmepumpen behöver kommer man ner ytterligare i kostnad. Men viktigt är förstås att man inte slösar med energi. Därför ska man också se till att fastigheten inte läcker värme i onödan. Att renovera och byta ut dåliga fönster och dörrar är därför viktigt. Likaså att tilläggsisolera om det behövs.

Installationskostnaden kan skilja mellan olika värmepumpar

Vill man installera en värmepump i Stockholm finns det flera företag man kan ta hjälp av. Gäller det en nyinstallation kan det vara bra att välja ett företag som arbetar med alla typer av värmepumpar. Då tar det fram olika förslag baserat på hushållets behov och fastighetens storlek. De tittar också på de tomten och undersöker marken runt huset.

Hur mycket en värmepump kostar beror mycket på vilken effekt den måste ha. Det är därför det är så viktigt att också täta huset och energispara. Men också installationskostnaden påverkar priset. Väljer man en bergvärmepump måste man dessutom borra en energibrunn. Men oavsett vilken värmepump man väljer har man alltid igen pengarna.