Avloppsrensning i Stockholm – ett jobb för proffs

För att rensa avloppsrör i fastigheter krävs specialutrustning och kompetent personal. Avloppsrensning i Stockholm utförs med varmt vatten och högt tryck.

Avloppsrör har den egenheten att de normalt inte gör stort väsen av sig. Men när de väl ger ljud eller lukt ifrån sig, gäller det för en fastighetsägare att vidta åtgärder. Avloppsrör lever nämligen inte ett helt långt liv utan att bli påverkade. Boende spolar ut matrester med fett från sina diskhoar. Saker som inte ska spolas ut i toaletten fastnar i ledningarna och når inte fram till sin förväntade slutdestination som är det kommunal reningsverket.

Även om de boende i ett hyreshus källsorterar efter alla konstens regler kommer avloppen ändå att påverkas av tidens tand. Från golvbrunnen i en dusch kommer hudrester och håravfall i kombination med feta tvålrester att ge upphov till avlagringar i avloppssystemet.

Avloppsrensning i Stockholm görs med hetvatten med tryck

I äldre fastigheter kommer förr eller senare proppar att bildas i rörledningar. Oavsett anledning måste propparna lösas upp. Annars finns risk för att läckage uppstår. Avloppsrör kan också ha skadats av frätande kemikalier. Aggressiva propplösare innehåller oftast ämnen med högt pH-värde. Propparna löses upp men rören skadas och kan bli sköra.

Före ett beslut om avloppsrensning med högtryck är det klokt att inspektera ledningarna. En sådan inspektion görs med specialkamera som kommer att visa om och i så fall var det finns proppar eller skador. Eventuella skador måste repareras och därefter kan rören spolas. Att utföra avloppsrensning är ett sätt för en fastighetsägare att undvika stambyten.