En rörinspektion är avgörande för lägre kostnader

Fel och brister brukar ofta kunna upptäckas med blotta ögat. Som husägare så kan man därför spara ganska mycket pengar på att inspektera skicket som huset man bor i. Det kan handla om att årligen se vilket skick taket håller, det kan handla om att man ser till fasaden och det kan handla om att man ser över andra saker såsom exempelvis vitvaror.

Det gör att man på ett bättre sätt kan planera framtida ingrepp. Vet du att taket har vissa skador så kan du dels lägga undan pengar och dels så kan du – i god tid – ta in offerter från takläggare samt undersöka priserna för material. Mer akuta jobb kostar mer pengar och det gör inspektioner samt planering kring åtgärder väldigt nödvändiga.

“Vi tar rör och ledningarna för givna. Då de väl går sönder så kostar det mycket pengar att korrigera problemen. Genom en rörinspektion så kan man upptäcka brister och agera på ett tidigt stadie; något som sparar mycket pengar”

Men, vad gör man med det som inte syns för ögat? Där måste man anlita extern hjälp och vi ska titta närmare på ett väldigt bortglömt område gällande detta – nämligen de rör och ledningar som löper längs insidan av huskroppen. Bor du i ett hus i Stockholm så tar du förmodligen – som de flesta andra – dina rör och ledningar för givna. Man spolar vatten, man duschar, man går på toaletten, man borstar tänderna och så vidare – vattnet försvinner och mer än då är det inte med den saken.

Faktum är dock att dessa rör och ledningar har en begränsad livslängd – och att du i god tid kan upptäcka skador och planera åtgärder på samma sätt som vid resten av huset. Något som sker genom en rörinspektion där du anlitar ett företag i Stockholm som specialiserat sig på tjänsten.

Så fungerar en rörinspektion i Stockholm

Det som sker vid en rörinspektion är att företaget du anlitar använder sig av modern och sofistikerad utrustning för att kontrollera alla områden och delar av stammarna i ditt hus. Genom att sticka in slangar som har kameror fästa i ena änden så kan man – via en uppkopplad dator – följa händelseförloppet i realtid. Du som kund kan antingen sitta med och följa arbetet eller också så litar du på den lista du får efter att denna rörinspektion är utförd. En lista som klart och tydligt visar på vilka eventuella fel som finns.

Vad som därefter bör göras är upp till dig – företaget kommer, om du vill, att rekommendera dig vissa åtgärder. Men, till syvende och sist så är det ditt eget beslut. Du betalar för tjänsten rörinspektion och ingenting mer. Vad kan man då upptäcka vid en rörinspektion och vilka är de vanliga åtgärderna? Följande saker brukar vara vanligt förekommande:

Stopp i avlopp: Om du har regelbundna stopp i avloppet så brukar en rörinspektion ofta visa på att någonting fastnat rören. Inte sällan då handlar det – faktiskt – om ett djur som villat sig in och som dött där. Åtgärden här blir ofta en högtrycksspolning där man, med hårt tryck och hett vatten, spolar rent rören från det som fastnat och orsakat stoppet.

Sprickor och slitage: Upptäcker man att rören börjat spricka så är en tidig aktion av värde sett till att konsekvenserna kan bli fruktansvärda. Går röret/ledningen sönder “på riktigt” så kan stora vattenskador komma som en följd. Vanligaste åtgärderna här är att man antingen byter ut stammarna eller att man – med hjälp av hårdplast – reparerar de befintliga från insidan – något som kallas för en relining.