OVK-åtgärder för luftens skull

OVK är inget nödvändigt ont, tvärtom är det något bra för de boende. Obligatorisk ventilationskontroll är viktig, så att luften vi andas inomhus är fri från mikrober och föroreningar.

Att kolla ventilationen är lika viktigt för hälsan som att det är städat och rent inomhus. Filter behöver bytas och damm och sot tas bort. Ibland kan det smyga sig in djur i ventilationen, och döda möss eller fåglar medför både dålig lukt och bakterier. Mikrober älskar när det är smutsigt och fuktigt. Detta finns sedan i luften som cirkulerar i huset, och vi andas in smuts som vi inte vet om. Därför är det både tvunget och viktigt att någon kommer och kollar hela ventilationsanläggningen med jämna mellanrum. OVK ska enligt lag göras i alla byggnader i Sverige, och det görs av certifierade proffs.

Hälsosam luft och energieffektiva åtgärder

Fläktar ska inte bara fungera, de ska också göra ett bra jobb och inte dra för mycket energi. En ny, energisnål fläktanläggning som dessutom hålls ren är det bästa man kan ha ur miljösynpunkt. Gamla fläktar kan ibland gå sönder utan att man ens märker att det blivit mer ovädrat. Det är en hälsorisk, så det är viktigt att man kollar upp fläktsystemet med vissa intervall.

Både människor och miljö mår bra av att man har ändamålsenlig ventilation. Man ska byta filter och rengöra rören, och det finns företag som gör detta på rätt sätt. Som husägare behöver man bara hålla reda på att boka in ett företag för OVK.