Hur går en rörfilmning till?

Förr eller senare får de flesta av oss problem med någonting i hemmet. Vissa problem är dock svårare att upptäcka än andra. Hur ser det ut med hemmets avlopp? Är det dags för en rörinspektion?

När rören krånglar blir många av oss oroliga. Problem med rörledningar kan snabbt bli en dyr historia. Översvämningar till följd av igentäppta rör kan skapa många kostsamma följdskador. Speciellt jobbigt är det om man inte riktigt vet exakt vad som är problemet. Då finns också risken att problemen återkommer. Det kan vara hög tid för en filminspektion av rören. Genom att filma rörledningarna kan man undersöka vilken kondition de är i och upptäcka vad som orsakar problemen.

När är det läge att inspektera rörledningarna?

Det tydligaste tecknet på att man borde kolla rörens kondition är uppenbara problem såsom återkommande eller konstanta stopp i avloppet. Helst ska man inspektera rören innan de “små” problemen hunnit växa sig stora. Ett annat tillfälle då det är läge att inspektera rörledningarna är vid köp av ett nytt hus. Ofta är man noga med att kolla upp de mer synliga delarna av huset och man tar in en besiktningsman som går igenom bostaden. Om denne godkänner husets kondition så känner man sig trygg med att allt står rätt till. Avloppet ingår dock inte i de vanliga besiktningskontrollerna och glöms ofta bort. Man tänker liksom inte på det. Just av den anledningen är det bra att passa på att kolla upp hur det står till med rören när du ska köpa en ny bostad. Så att du slipper en eventuell dyr överraskning.

Hur går det till när man kontrollerar rören?

Att kontrollera avloppet är ingenting som man kan göra själv. Det är någonting som man ska överlämna till specialister. De är utrustade med rätt kunskap, erfarenhet och material som krävs för en noggrann rörinspektion. Genom att föra in en filmkamera i rörledningarna kan den yrkeskunniga upptäcka vad som orsakar problemen. Vanligt förekommande orsaker till problem i avloppet är sprickor, avlagringar, läckage och rotangrepp. Men det allra vanligaste är främmande föremål. Dessa kan ställa till med stora problem. Efter att filmningen är gjord så kommer du att få ett utlåtande. Om man funnit några problem så kan man därefter tillsammans ta fram en plan för att åtgärda dem. Det är viktigt att inte låta problemet kvarstå. Specialisten kan svara på vad som behöver göras och hur det kommer att gå till.