Är ett stambyte nödvändigt?

På samma sätt som husets tak, grund och fasad slits och nöts med tiden så gör även rör- och ledningar detsamma och det är tyvärr en fråga som inte alls behandlas med lika stort allvar som då det gäller de andra områden vi nämnde. Detta av naturliga skäl; man ser som husägare inte dessa rör- och ledningar – stammarna som de kallas – syns inte och man tar för givet att de håller en god kvalitet. Något de kanske inte gör och vi behöver knappast förklara vad följderna kan bli om ett rör brister. Det handlar om enorma vattenskador och det handlar om extremt höga kostnader för att korrigera dessa.

Att man inte ser stammarna i fråga är ingen ursäkt; det finns nämligen några varningssignaler som man som husägare kan vara lite uppmärksam på och som kan visa att det börjar bli dags att överväga en inspektion och ett eventuellt stambyte. Ser man att det ofta blir stopp i toaletterna, märker man att det bubblar i diskhon, att det luktar illa ur avloppen eller att vattnet rinner väldigt långsamt så kan det vara läge att ringa efter en rörmokare och låta denna göra en professionell bedömning kring vilken status stammarna i huset håller samt komma med ett lämpligt förslag på lösning.

Denna lösning behöver inte stavas stambyte heller. Nej; ofta så kan det räcka med en stamspolning eller – det vi ska titta lite närmare på här- en relining. Vad är då en relining och hur kan det alternativet vara en bra lösning för en husägare i exempelvis Stockholm?

En relining är ett bra komplement

Först och främst; ett stambyte innebär att man måste riva ut badrummet och ibland även köket – stammarna sitter, som sagt, inuti huset och för att byta dessa så krävs det ett sådant ingrepp. Ett dyrt och plågsamt projekt sett till den minskade levnadsstatusen. Ett stambyte kostar – både pengar och rent mentalt.

En relining däremot är billigare och den ger ett hållbart resultat. En relining innebär att man använder sig av hårdplast och bygger nya stammar inuti de befintliga; en slags reparation där en husägare i Stockholm helt slipper den minskade levnadsstatusen och där det heller inte behövs någon renovering av badrummet. Man behöver nämligen inte riva ut ett badrum vid en relining utan där kan ingreppet ske på andra sätt.

Dock; ett stambyte kommer någon gång att vara nödvändig – en relining håller i kanske tjugo år och det bör man vara medveten om. Det är således ingen ersättning; men det är ett bra komplement som ger stammarna en längre livslängd till ett väldigt bra pris hos rätt företag.