Vikten av god ventilation i ditt hem

God ventilation är avgörande för att förhindra fukt och mögelangrepp i ditt hem. Genom att installera ett mekaniskt till- och frånluftssystem kan du skapa en god inomhusmiljö på flera sätt.

Varför bra ventilation är så viktigt

I alla fastigheter är det viktigt med god ventilation. Dålig ventilation i Västerås kan leda till mögelangrepp, dålig luft och höga kostnader för renoveringar. I äldre bostäder saknas ofta tilluftsventiler, och självdragsventilation användes som lösning för att ventileras eftersom man ansåg att otätheter i byggnaden tillsammans med vädring var tillräckligt.

Idag bygger man hus som är mycket välisolerade för att de ska vara så energieffektiva som möjligt. Detta innebär att det är viktigt att installera tilluftsventiler vid renoveringar och nybyggnationer. Det finns smarta lösningar idag för att både spara energi och få bra ventilation.

Hur ventilation kan spara energi

Det finns tre olika typer av ventilationssystem: självdragsventilation, FX-system och FTX-system.

FX-systemet innebär att man har mekanisk frånluftsventilation med värmeväxlare för att återvinna en del av värmen. FTX-systemet innebär att det finns mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning.

Det som idag är standard vid nybyggnation, och som lätt kan förbättra befintliga ventilationssystem, är FTX-systemet. Energibesparingarna kan bli stora och installationen betalar sig själv på kort tid. Det är viktigt att sköta om ett sådant system ordentligt, och att filter byts med jämna mellanrum.

Hjälp med ventilation i Västerås

I Västerås och storstadsregionerna finns det gott om val för hjälp med ventilation, om man inte vill ge sig på det själv. Det är viktigt att komma ihåg att ventilationssystemet måste besiktigas för att uppfylla kraven. Att ha bra ventilation i ditt hem är inte bara viktigt för din hälsa, det kan också spara energi och pengar i det långa loppet.

Dags att installera värmepumpar i Göteborg?

Trött på bisarrt höga elräkningar och på frystemperatur inomhus? När man tar tag i situationen och installerar värmepumpar i Göteborg ser man snabbt skillnad.

En värmepump är ett intelligent sätt att utnyttja den värme som faktiskt finns i utomhusluften året om. Det kan vara svårt att tro att det finns värme att ta tillvara vissa dagar men så är faktiskt fallet. Med hjälp av modern teknik kan värmepumpar se till att en fastighet får en anständig innetemperatur.

Det är inte helt lätt att på förhand säga vilken typ av värmepump som är rätt val för en bostad. Har man ett tvåvåningshus behöver man två enheter om man väljer en luft-luftvärmepump. Bergvärme däremot fungerar till alla typer av hus men kräver en större och mer kostsam installation. Bådadera kan installeras med möjlighet till AC under varma dagar.

Värmepumpar ger effektiv värme och lägre kostnader

En fastighet som består av få rum fungerar suveränt ihop med L/L-värmepump. Monteringen tar inte mer än en dag och det är inte heller någon lång uppstartstid innan effekterna visar sig. Den firma du väljer att anlita kan räkna ut vilken modell som passar optimalt då du vill installera värmepump i Göteborg.

Är du istället mer intresserad av bergvärme? Då behövs prover och undersökningar för att avgöra hur djupt man behöver borra. Det tar minimalt med plats på din tomt, är hållbart och kräver ytterst lite underhåll och skötsel. En säker och hållbar lösning på problemen med uppvärmning ger trygghet och komfort för lång tid framåt.

Avloppsrensning i Stockholm – ett jobb för proffs

För att rensa avloppsrör i fastigheter krävs specialutrustning och kompetent personal. Avloppsrensning i Stockholm utförs med varmt vatten och högt tryck.

Avloppsrör har den egenheten att de normalt inte gör stort väsen av sig. Men när de väl ger ljud eller lukt ifrån sig, gäller det för en fastighetsägare att vidta åtgärder. Avloppsrör lever nämligen inte ett helt långt liv utan att bli påverkade. Boende spolar ut matrester med fett från sina diskhoar. Saker som inte ska spolas ut i toaletten fastnar i ledningarna och når inte fram till sin förväntade slutdestination som är det kommunal reningsverket.

Även om de boende i ett hyreshus källsorterar efter alla konstens regler kommer avloppen ändå att påverkas av tidens tand. Från golvbrunnen i en dusch kommer hudrester och håravfall i kombination med feta tvålrester att ge upphov till avlagringar i avloppssystemet.

Avloppsrensning i Stockholm görs med hetvatten med tryck

I äldre fastigheter kommer förr eller senare proppar att bildas i rörledningar. Oavsett anledning måste propparna lösas upp. Annars finns risk för att läckage uppstår. Avloppsrör kan också ha skadats av frätande kemikalier. Aggressiva propplösare innehåller oftast ämnen med högt pH-värde. Propparna löses upp men rören skadas och kan bli sköra.

Före ett beslut om avloppsrensning med högtryck är det klokt att inspektera ledningarna. En sådan inspektion görs med specialkamera som kommer att visa om och i så fall var det finns proppar eller skador. Eventuella skador måste repareras och därefter kan rören spolas. Att utföra avloppsrensning är ett sätt för en fastighetsägare att undvika stambyten.

Rörmokare i Norrtälje gör en bra insats vid läckage

En bra rörmokare i Norrtälje är precis vad du ska ringa om du fått en läcka där hemma. Då kommer de bums och fixar till dina rör snabbare än snabbast.

Tänk dig in i en situation där det har gått hål på alla rören i ditt hus. Eller i varje fall några väsentliga som har med avlopp och vatten att göra. Det kan stå och rinna länge utan att du märker det om rören till din dusch gått sönder. Då kan det bli några riktigt tråkiga effekter av det.

En vattenskada kan inträffa, och bor du då i ett radhus kan även dina grannar få ta del av tråkigheterna. Väggar är ju som bekant inte vattentäta utan suger åt sig lite fukt om det inte torkar upp emellan. Som ett brev på posten kommer det sedan mögel och då är det illa.

Rörmokare Norrtälje klarar det mesta

Om oturen varit framme och du upptäcker en läcka hemma hos dig, är det ett VVS-företag i Norrtälje du ska vända dig till. De kommer att bistå med all hjälp du behöver för att laga och reparera skadorna på dina rör. I värsta fall får de byta ut dem till nya. Det beror lite på skadan.

Ett VVS-företag kan hjälpa dig med mycket mer än några trasiga rör. VVS är en förkortning för en hel del. Ett V står för värme, det andra för ventilation medan S står för sanitet. Så har du problem med antingen ventilationen eller att det inte är varmt i huset, bara ring och boka tid.

Därför är god ventilation en framgångsfaktor på universitetet i Uppsala

Ventilation är otroligt viktigt på en plats som universitetet i Uppsala. Dålig luftkvalitet kan leda till att studenterna hoppar av och forskning går om intet.

Att studera vid universitetet i Uppsala är inte det lättaste en person kan ta sig för. Universitetsstudier kräver en hel del av den som utför dem – inte minst god koncentrationsförmåga och tankekraft. Rätt kost och motion påverkar studenternas förmågor på många plan, men nästan ännu viktigare är luftkvaliteten i rummet där de pluggar.

Du som ansvarar för ventilationssystemen på universitetet i Uppsala bör med andra ord vara mycket noggrann med att utföra alla besiktningar och kontroller i rätt tid. Om universitetet ännu inte har ett serviceavtal med en bra ventilationsfirma bör ni självklart teckna ett sådant omgående. Viktig forskning kan gå i stöpet om inte doktoranderna andas frisk luft!

Ventilation – måste besiktigas och servas för att fungera

Det finns självklart fler än ett ventilationsföretag i Uppsala. Vilken entreprenör universitetet väljer sker genom en offentlig upphandling. Det är dock viktigt att du som ansvarar för ventilation och drift på universitetet ser till att allt fungerar som det ska, även om en ny upphandling dröjer.

Att sitta och plugga i en lokal där luftkvaliteten är dålig kan vara riktigt plågsam. Till och med så plågsamt att studenter väljer att hoppa av sina utbildningar, eftersom de tror att deras tröga tankar beror på bristande begåvning. Synd, eftersom det lika gärna kan handla om att ventilation inte blivit servad och besiktigad och därför slutat fungera ordentligt.

Rörmokare med erfarenhet i Hägersten

Som husägare i Hägersten är det viktigt att man kan välja en erfaren och duktig rörmokare till alla uppdrag man kan ha inom området vatten och avlopp.

Det är sällan en billig affär att vara husägare i Hägersten. Därför är det många som väljer att försöka sig på att göra så mycket man kan själv. Och det kan vara ett bra sätt att kunna sänka sina kostnader. Men det finns åtgärder som man helst ska anlita någon för att utföra. Sådant som annars kan gå mycket fel, och som kan kosta ännu mer i slutändan vid en korrigering.

Så är det när det kommer till vatten och avlopp. Det är två mycket viktiga funktioner som man bör anlita en rörmokare till. En yrkesperson som har all kunskap och erfarenhet som krävs för att skapa avloppssystem och vattenledningar som fungerar och är säkra på alla sätt och vis.

Välja rätt rörmokare i Hägersten

Om det är läge att kontakta rörmokare i Hägersten så kan det vara enklare än man tror. Genom att göra en enkel sökning på internet så kan man snabbt läsa sig fram till någon som kan passa. Helst någon som har sitt företag i närheten av där man bor, eftersom det brukar bli billigare i slutändan.

Har man däremot lite mer tid på sig så kan man fråga runt bland grannar, släkt och vänner. På det sättet kan man hitta någon som de har använt sig av, och som de tycker är duktig på sitt arbete.

Dränering en viktig del av husbygge i Stockholm

Har inte dränering gjorts när huset byggs kan det leda till fuktskador. Det är en fördel att ta hjälp av ett proffs i Stockholm för att inte riskera problem.

Krister hade haft tät kontakt med firman som skulle bygga hans och Annas gemensamma hus i Stockholm. De hade varit tillmötesgående när han ställt frågor. Han var nämligen lite av ett kontrollfreak och vill veta allt som skulle hända. Annars skulle han ligga sömnlös och oroa sig tills magen kraschade fullständigt.

Det hade hänt förr och han var glad att byggfirman hade sådant tålamod. Vad han inte visste var att frun Anna hade varit förutseende och varnat dem för makens nyfikenhet. Nu var de igång och hade börjat gräva för grunden. Krister var på plats men hade fått förmaningar av Anna att hålla sig på sin kant.

Mycket informativt om dränering

Betonggrunden lades och diken grävdes ut runt huset och då kunde inte Krister hålla sig utan gick för att fråga vad som stod på. Kunde det ha blivit något fel? Givetvis hade det inte det då byggarna var proffs. Chefen på bygget tog sig tid att förklara att de gjorde en dränering vilket behövdes på alla hus i Stockholm.

Ledningar skulle läggas ner och lager av sand ligga rätt för att vatten skulle ledas från husgrunden. På så vis minskade risken betydligt för att det skulle bli fuktskador. Något som i sin tur hindrade att de fick mögel i huset. Tacksam för informationen och vissheten om att han verkligen hade hyrt in de bästa kunde han sätta sig i bilen och åka hem.

Här kan du läsa mer om dränering: stockholmdränering.se

Brunnsborrning Stockholm – tips och råd

Dags att borra efter en vattenbrunn i Stockholm? Långt ifrån alla hushåll ha r möjligheten att ansluta sig till det kommunala vattennätet – och i en så pass expansiv stad som Stockholm så kan man även se att många i framtiden kommer att ställas inför detta faktum. Hur göra? Att vatten är livsviktigt är en underdrift, men det finns möjligheter även utanför det kommunala systemet. Det går att genomföra en brunnsborrning i Stockholm och genom detta förse hemmet – eller sommarstugan – med färskt och fräscht vatten.

Det handlar dock om en resa fram till dess att vattnet i fråga börjar porla genom kranarna. En resa som kan vara skakig och där vi, genom att rada upp några tips och råd, förhoppningsvis kan göra den lite enklare.

  • Undersök möjligheterna för brunnsborrning i Stockholm. Hur ser det ut på tomten, kan man borra eller är det bättre att gräva? En brunnsborrning i Stockholm får A) aldrig ske på måfå och B) aldrig ske utan att de geologiska förutsättningarna undersökts. Kontakta ett företag inom brunnsborrning för detta och se över var en eventuell borrning skulle kunna ske.
  • Välj rätt företag! Det finns många företag inom brunnsborrning i Stockholm – vilket gör valet ganska svårt. Här måste du vara noggrann innan du skriver ett avtal. Kolla alltid att det finns certifikat, kolla upp hur länge företaget funnits och se till att det finns många referenser att ringa. Kolla även med exempelvis Skatteverket, Kronofogden och ARN om det finns några oegentligheter där.
  • Garanti på jobbet. Du ska ha en vattenbrunn för en lång, lång tid framöver – du vill inte ha en som är torrlagd redan efter något år. Se till att anlita ett företag inom brunnsborrning i Stockholm som ger dig garanti på jobbet.
  • Testa vattnet. Efter en brunnsborrning så tar det ungefär två veckor innan vattnet börjar rinna i kranarna. Se till att skicka vattnet på ett prov innan du börjar använda det.

Ta hjälp med brunnsborrning utav detta företag: www.brunnsborrningstockholm.com

Relining i Göteborg – inspektera rörledningar

Rörledningar, i hus som byggts vid mitten av 1900-talet, kan ha skadats med risk för läckage. Låt en firma som kan relining i Göteborg inspektera rören.

Du är ordförande i en bostadsrättsförening i Göteborg. I föreningen finns fastigheter som byggts under första hälften av 1900-talet. Du inser att avloppsledningarna i husen inte har ett evigt liv om de inte förnyas eller repareras. Problemet är att vare sig du eller styrelsen vet hur ledningarnas verkliga status ser ut.

Du befarar att ni måste göra stambyte i husen. Men en sådan renovering kostar mycket pengar och skapar olägenheter för de boende. Du hoppas att ledningarna ska kunna renoveras på ett enklare sätt. Du föreslår din styrelse att ni ska låta inspektera ledningarna i husen och tar kontakt med en firma som har lång erfarenhet från rörmokeri, stambyte och relining.

Relining i Göteborg – gamla rör blir som nya

För att kunna inspektera rören spolas avloppen med högtryck. Därefter inspekteras rören med kamera. Du och styrelsen får en dokumentation som visar vilka skador som finns i ledningarna och var de finns. Några rör måste bytas ut, men ett fullständigt stambyte behöver inte göras.

Firman som kan relining i Göteborg får i uppdrag att reparera och renovera skadade ledningar. Med relining går det att göra utan att de boende behöver flytta ut ur sina lägenheter. Relining utförs genom att spruta in polyesterplast i de befintliga rören. Plasten härdar och på det sättet fylls hål och sprickor i de gamla rören igen.

Du kan läsa mer om relining här: relininggöteborg.se

Värmepumpar är miljövänliga och passar klimatet i Stockholm

Värmepumpar räknas som en grön energikälla och passar särskilt bra i Stockholm. Detta då de värmer effektivt och till en låg kostnad. Här kommer några tips.

Med en ny och effektiv värmepump kan man kapa sina energikostnader rejält, särskilt om man byter från direktverkande el. Då kan besparingen bli så stor som 70 procent, ibland mer. Men det går även att spara pengar genom att byta från fjärrvärme till exempelvis bergvärme. Detta trots att en bergvärmepump drivs med el.

Monterar man också solceller på taket och själv producerar den el som värmepumpen behöver kommer man ner ytterligare i kostnad. Men viktigt är förstås att man inte slösar med energi. Därför ska man också se till att fastigheten inte läcker värme i onödan. Att renovera och byta ut dåliga fönster och dörrar är därför viktigt. Likaså att tilläggsisolera om det behövs.

Installationskostnaden kan skilja mellan olika värmepumpar

Vill man installera en värmepump i Stockholm finns det flera företag man kan ta hjälp av. Gäller det en nyinstallation kan det vara bra att välja ett företag som arbetar med alla typer av värmepumpar. Då tar det fram olika förslag baserat på hushållets behov och fastighetens storlek. De tittar också på de tomten och undersöker marken runt huset.

Hur mycket en värmepump kostar beror mycket på vilken effekt den måste ha. Det är därför det är så viktigt att också täta huset och energispara. Men också installationskostnaden påverkar priset. Väljer man en bergvärmepump måste man dessutom borra en energibrunn. Men oavsett vilken värmepump man väljer har man alltid igen pengarna.