OVK besiktning i Göteborg gör att du kan andas säkert

En OVK besiktning i Göteborg ser till att du som finns i byggnaden kan vara säker på att du kan andas bra där inne. OVK besiktning handlar om ventilationen.

Vet du var i den fastighet du lever eller verkar i, som man förvarar protokollet från den senaste OVK besiktningen? Vet du ens om fastighetens ventilation har genomgått en besiktning när den skulle ha gjort det? Om ens alls? Det är Boverket som ställt upp regler för vad som ska ingå i en OVK besiktning samt vem som får utföra dessa besiktningar.

Via sitt ackrediterade certifieringsorgan utser Boverket kontrollanter som fastighetsägare kan boka in för att göra besiktning med jämna mellanrum. När kontrollen är gjord utfärdar besiktningspersonen ett protokoll varav en kopia skickas till kommunen och fastighetsägaren får en kopia. Den kopia fastighetsägaren får ska sättas upp på ett lättillgängligt ställe där alla enkelt kan se den.

OVK besiktning i Göteborg när det går fel

Det finns många sätt på vilket en OVK besiktning Göteborg kan leda till problem. Det värsta är givetvis om fastighetsägaren inte tagit sitt ansvar och beställt OVK besiktning och de som bor och verkar i fastigheten utsätts för ohälsosam miljö. Men om vi nu kommit så långt att en kontrollant varit på plats men underkänt. Vad händer då?

Protokollet ska fortfarande sättas upp så att människor ser det. Kommunen å sin sida ålägger fastighetsägaren att åtgärda de punkter som inte var godkända. Denne måste sedan boka en ny besiktning. Kontakta detta företag för att göra en OVK-besiktning: ovkbesiktninggöteborg.se