Högtrycksspolning i Stockholm – propplösning

Dina hyresgäster klagar på dålig lukt. Avloppsvattnet rinner inte ut snabbt nog. Det är dags att lösa proppar i rören med högtrycksspolning i Stockholm.

Du är fastighetsskötare för ett antal hyreslägenheter. Från tid till annan kommer klagomål från dina hyresgäster. Vattnet rinner ut för långsamt och ibland kommer det dålig lukt från avloppen. Du har satt upp lappar i trapphuset, där du tydligt och klart har förklarat vad som inte får spolas ned. Men vad hjälper det?

En fastighetsskötare kan allt om hur folk hanterar sitt avfall. Några tycker det är enklast att spola ut matrester i en diskho istället för att lägga sådant i påsar för matavfall. Att hitta tandpetare, snusprillor, tvättlappar och hushållspapper i avloppen är klassiskt för en erfaren fastighetsskötare. Tillsammans med fett resulterar beteendet förr eller senare i proppbildning.

Högtrycksspolning i Stockholm – spolning med kraft

Du har flera gånger löst upp proppar i hyresgästernas diskhoar, men nu måste det till kraftfulla åtgärder. Du kontaktar ett företag som sysslar med högtrycksspolning i Stockholm. Firmans specialist börjar med att inspektera avloppsrören med en kamera. På så sätt kan han lokalisera propparna och bedöma om det går att lösa upp dem med högtrycksspolning.

Efter analys av läget får du en offert från företaget. Att högtrycksspola avloppsledningar regelbundet är ett sätt att undvika att rören successivt förstörs. Det finns dock fall då högtrycksspolning inte kan göras. Rören kan vara allvarligt skadade av kemikalier eller annat. I sådana fall gör ett specialistföretag relining av rören istället för att spola med högtryck. Läs mer om hur högtrycksspolning kan hjälpa från detta företag: högtrycksspolningstockholm.nu